Menu

Huwelijkse voorwaarden: ‘Mij kan niets gebeuren! Of toch wel?’

Als agrarisch ondernemer maak je meestal huwelijkse voorwaarden bij het aangaan van je huwelijk. Maar wat staat daarin? De akte van huwelijkse voorwaarden berg je na het ja-woord vaak netjes op en komt de kast niet meer uit. Je vergeet snel wat de notaris precies heeft vastgelegd. En daarin schuilt een groot probleem. Want als je je niet aan de voorwaarden houdt, kun je spijt krijgen als je huwelijk spaak loopt of als je partner overlijdt.

Redenen huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zorgen bij het aangaan van het huwelijk voor het gescheiden houden van (een deel van) de vermogens van de partners. Redenen hiervoor zijn verschillend:

  • Het familievermogen moet binnen de eigen familietak blijven
  • Tussen de partners bestaan verschillen in vermogen
  • Er is sprake van een eigen bedrijf
  • De partner dient beschermd te worden tegen faillissement
  • Er zijn kinderen uit een eerder huwelijk

Verrekenbedingen

Uitsluiting van ieder gemeenschap van goederen betekent dat als je minder gaat of kan werken, je vermogen waarschijnlijk minder stijgt dan het vermogen van je partner. Daarom is vaak in huwelijkse voorwaarden opgenomen dat het tijdens het huwelijk overgespaarde inkomen 50-50 wordt gedeeld tussen de partijen.

Dergelijke afspraken heten periodieke verrekenbedingen. Om te kunnen bepalen waar beide echtgenoten recht op hebben, moeten zij jaarlijks een verrekening (laten) maken. En daar gaat het vaak mis, want meestal wordt er niets bijgehouden.

Gevolgen niet te overzien

De gevolgen van niet verrekenen zijn vaak niet te overzien. Bij het einde van het huwelijk dient dan alsnog afgerekend te worden. En dan is de grote vraag wat in de verrekening valt. Stel dat de winst jaren niet helemaal is uitgekeerd aan de partners, maar in het bedrijf is geïnvesteerd? Wat gebeurt er als je partner heeft meebetaald aan de aflossingen van je woning? Met wiens geld is de B.V. opgericht tijdens het huwelijk?

Het is een enorme puzzel, die kan leiden tot hoge advies- en/of advocaatkosten. Vooral bij (grote) financiële belangen ligt het voor de hand dat partijen tot afwijkende bedragen komen. Als je er dan onderling of via mediation niet uitkomt en het tot een procedure komt, bepaalt de rechter de uitkomst aan de hand van de wet en de rechtspraak.

Vermoeden

In de wet staat dat bij niet uitgewerkte periodieke verrekenbedingen het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, waarschijnlijk is ontstaan uit inkomen dat verrekend had moeten worden. Het is een vermoeden, maar bewijs maar eens dat het anders is.

Als je het eindvermogen bovendien 50-50 moet delen, wordt ook het ondernemingsvermogen daarin betrokken. Je onderneming is dus lang niet altijd veilig bij een scheiding. Zelfs niet als deze wordt uitgeoefend in een ‘eigen’ bv. En zeker niet als je onderneming niet uitdrukkelijk is uitgesloten van de verrekenplicht.

Huwelijkse voorwaarden niet hoog op het lijstje

Aandacht besteden aan bestaande huwelijkse voorwaarden zal nooit hoog op het lijstje van goede voornemens komen te staan. Toch is het belang ervan groot. Natuurlijk mag je denken dat het jou niet overkomt, maar de harde realiteit is dat 1 op de 3 huwelijken strandt in een echtscheiding.

Je neemt een groot risico door de huwelijkse voorwaarden niet zo nu en dan tegen het licht te houden. Dat risico heb je bovendien niet alleen bij een scheiding. Ook bij het overlijden van je partner of bij een faillissement kunnen de gevolgen groot zijn.

Wat te doen?

Pak de akte van huwelijkse voorwaarden uit de kast, neem de bepalingen door en beoordeel wat je eventueel wilt laten aanpassen. Het is nooit te laat om afspraken bij te stellen naar de huidige situatie. Bijvoorbeeld door alsnog te verrekenen. Maar eventueel ook door het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden of zelfs het opheffen ervan.

Meer weten?

Wil je advies om je huwelijkse voorwaarden te toetsen of te wijzigen? Vul dan onderstaand contactformulier in of neem contact op met een van onze ondernemersadviseurs.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Datum: 31-10-2019

Reacties (1)

  • Reageren Alex Vos

    04/11/2019 dit is een test

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.