Agro

De Kalenderjaarregeling: fiscale voordelen van een meewerkend kind

12 mei 2022

Heb je thuiswonende kinderen? Dan is de kans groot dat ze wel eens meehelpen in het bedrijf, bijvoorbeeld in de weekenden of vakanties. Wat extra hulp is natuurlijk nooit verkeerd. En wist je dat het je ook nog eens fiscaal voordeel kan opleveren? Dit is mogelijk dankzij de kalenderjaarregeling (KJ). In dit artikel vertellen we wat deze regeling inhoudt, waarmee je rekening moet houden en welke voorwaarden ervoor gelden.

Arbeidskosten verrekenen

We kunnen ons voorstellen dat het gek klinkt om de werkgever van je kind te zijn. Toch is dit wat je bent, als hij of zij een salaris van jou ontvangt. Over dit salaris hoeft je kind geen belasting te betalen en jij mag op jouw beurt zijn of haar arbeidskosten verrekenen met je winst. Hierdoor wordt je belaste winst dus verminderd.

Dit scheelt je een hoop administratieve rompslomp in tegenstelling tot het in dienst nemen van een derde. Als je gebruikmaakt van de KJ-regeling, hoef je maar één keer in het jaar een loonaangifte te doen, waarin je de verschuldigde loonheffing in één keer kunt inhouden en afdragen. Dat zijn de grote voordelen van deze regeling.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de KJ-regeling heb je toestemming nodig van de Belastingdienst. Vraag deze aan met het formulier Melding loonheffingen werkgever van meewerkende kinderen.

Let op! Besloten vennootschappen (bv’s) komen niet in aanmerking voor de KJ-regeling.

Verder gelden er de volgende voorwaarden voor de KJ-regeling:

  • Je kind is 15 jaar of ouder.
  • Je kind woont nog thuis en werkt mee in het bedrijf.
  • Je kind is geen mede-eigenaar van het bedrijf.
  • Je kind behoort tot jouw huishouden.
  • Je kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • Je past de loonheffingskorting toe op het werk dat je kind verricht.
  • De specificatie van de verschillende bestanddelen van het loon bewaar je bij de loonadministratie.
  • De naam, het adres en burgerservicenummer (BSN) van je kind neem je op in de administratie, al voordat je de eerste loonbetaling doet. Je bewaart ook een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs in je administratie.

Bijverdiengrens

Heeft je kind een beurs, lening of reisproduct voor een mbo-opleiding? Of valt je kind onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo of universiteit? Dan mag je kind binnen de KJ-regeling niet meer dan € 15.828,77 bijverdienen.

Verder heeft de bijverdienste geen invloed op je kinderbijslag en het kindgebonden budget. De verdienste moet uiteraard wel reëel zijn.

De addertjes onder het gras

Het liefst wil je het arbeidsloon onbelast uitkeren. Maar daar zit wel een grens aan, dit mag namelijk tot € 742 per maand. Verdient je kind meer, dan moet je loonbelasting afdragen. Daarnaast betaal je altijd 6,75% zorgverzekeringspremie voor je meewerkende kind.

Alternatief

Voldoet je kind niet aan de voorwaarden voor de KJ-regeling? Dan kun je ook een loon aan jouw kind betalen, maar dan is wel een reguliere loonadministratie aan de orde. In een geval van maandaangifte moet er dan wel 12 keer per jaar aangifte worden gedaan.

Het voordeel dat slechts 1 keer per jaar aangifte bij de Belastingdienst moet worden gedaan geldt dan niet. Of er premieplicht in het kader van de sociale verzekeringen ontstaat is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding.

Meer weten over de KJ-regeling?

Wil je graag meer weten over de KJ-regeling, of heb je vragen met betrekking tot jouw specifieke situatie? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Zij helpen je graag verder.