Kasstroomoverzicht opstellen

De term kasstroom (cashflow) komt je ongetwijfeld bekend voor. Maar wat is het precies? In het kort is de kasstroom de in- en uitstroom van liquide middelen. Een kasstroomoverzicht – of cashflow overzicht – maakt deel uit van de jaarrekening. Door je operationele kasstroom te berekenen, weet je in hoeverre jouw onderneming de resultaten over de afgelopen periode in liquide middelen heeft kunnen omzetten, rekening houdend met afschrijvingen en veranderingen in waarde van de vlottende activa en korte-termijnschulden.

Kasstroomoverzicht voor een waardebepaling
De kasstroom is een goed uitgangspunt voor de waardebepaling van je bedrijf.
Het waarderen van je onderneming vereist echter een goede voorbereiding. Zo moet je een uitgebreide ondernemingsanalyse laten maken. Bovendien moet je voor het berekenen van de operationele vrije kasstroom een betrouwbare prognose laten opstellen. Countus kan je hier uiteraard bij helpen en een kasstroomanalyse voor je opstellen.

Kasstroom berekenen
Heb je hulp nodig bij het berekenen van de kasstroom? Onze accountants en adviseurs helpen je graag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over het opstellen van een kasstroomoverzicht.

×