Fysio

Als fysiotherapeut houd je je met meer bezig dan patiëntenzorg. Misschien maak je je zorgen over een lagere omzet en stijgende personeelskosten. Of over de toenemende invloed van zorgverzekeraars.En je ziet ongetwijfeld ook nieuwe kansen: in ketenzorg, Wmo, kwaliteitstrajecten en samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld. Het is fijn om dan een financiële partner te hebben die de zaken voor je onderzoekt en je risico’s in kaart brengt.

Advies bij maatschapsvraagstukken

Heb je een maatschap? Dan spelen er mogelijk vraagstukken rondom de winstverdeling binnen de maatschap, het huren of kopen van onroerend goed, het verdelen van taken en het belonen van deze werkzaamheden. Wij helpen je met het in kaart brengen van de juridische en financiële gevolgen van deze kwesties. Zo kun jij de juiste keuzes maken.

Praktijkoverdracht en uit- of toetreding

Ga je je praktijk of een praktijkaandeel (in de toekomst) overdragen? Dan zit je misschien met vragen over het vaststellen van de goodwill, het opstellen van begrotingen, het zoeken van een financier en het fiscaal en financieel zo gunstig mogelijk inrichten van de overdracht. De adviseurs van Countus kunnen je hier uiteraard bij helpen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat we voor jou als fysio kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

×