Liquiditeitsbegroting opstellen

Je liquiditeitsprognose zegt iets over het vermogen van je onderneming. Heb je onvoldoende liquide middelen, dan vormt dat een bedreiging voor de continuïteit van je bedrijf. Zeker in tijden van prijsschommelingen in de markt is het belangrijk om alert te zijn op je liquiditeitspositie.

Wat is een liquiditeitsprognose?
Met de liquiditeitsprognose/resultatenbegroting schat je de belangrijkste ontvangsten en uitgaven in een periode in. Zo kan je eventuele tekorten tijdig signaleren en maatregelen treffen. Zeker als je regelmatig een liquiditeitsprognose opstelt voor jouw bedrijf, ben je in staat om optimaal te sturen op liquide middelen.

Voordelen liquiditeitsbegroting opstellen
Met de liquiditeitsprognose bieden we je een overzicht van je inkomsten en uitgaven van de laatste 12 maanden. Vervolgens kan je zelf aangeven welke inkomsten en uitgaven je voor het komend jaar verwacht. Juist omdat je zelf aan de knoppen draait, ben je op de hoogte van de herkomst van de getallen. Door je liquiditeitspositie te bewaken, kan je inspelen op een eventuele verslechterende financiële positie van je bedrijf.

Voordelen liquiditeitsprognose
Een liquiditeitsbegroting opstellen biedt meerdere voordelen, zoals:

• Inzicht in (prijs)fluctuaties
• Inzicht in je financieringsbehoefte, zowel qua hoeveelheid als periode in het jaar
• Je rekent zelf met ons model

Meer weten?
Wil je meer weten over wat we als specialist voor jou kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

×