Kenniscentrum

Veelgestelde vragen

Alle vragen
Corona
Waar vind ik het laatste corona-nieuws?

Wij hebben een corona-pagina opgesteld met het meest actuele nieuws over corona voor jou als ondernemer. 

Corona
Zijn de Countus-vestigingen geopend?

Onze vestigingen blijven open gedurende onze openingstijden, weliswaar met een minimale bezetting. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en zijn per mail en telefonisch bereikbaar. 

Corona
Mag ik een face-to-face gesprek met een Countus-medewerker voeren?

Mocht je een face-to-face gesprek willen dan is dat altijd met goedkeuring van beide partijen. Samen stem je de locatie af. De 1,5 meter onderlinge afstand en hygiënemaatregelen moeten in acht genomen worden. Voorkeur is om de gesprekken zoveel mogelijk via de telefoon of via Microsoft Teams te voeren.  

Nalatenschapsbeheer
Moet ik nalatenschap altijd aanvaarden?

Een bos bloemen, een (verjaardags)kado of een kerstpakket; de meeste mensen zijn dol op het ontvangen van geschenken. Het gaat er dan vaak niet eens om wát er precies geschonken wordt. Alleen al het ‘krijgen van iets’ laat menig hart sneller kloppen. Dat de inhoud van het ontvangene soms zwaar tegenvalt, doet hier niet aan af. Een gegeven paard kijkt men immers niet in de bek…

Erfgenamen
Een opengevallen nalatenschap zorgt ook regelmatig voor blije gezichten bij de erfgenamen. Het verdriet over het verlies van een dierbare maakt vaak al snel plaats voor vreugde over de erfenis, ook al weet men nog niets over de omvang daarvan. Helaas komt het ook in de erfrechtelijke wereld maar al te vaak voor dat de inhoud van de erfenis erg tegenvalt. Maar, in tegenstelling tot in de niet-erfrechtelijke wereld, is het in een dergelijk geval raadzaam om de bek van het geërfde paard goed te inspecteren, voordat je de beslissing neemt om de erfenis in ontvangst te nemen.

Erflater
Het zomaar aanvaarden van een erfenis kan namelijk nare gevolgen voor de erfgenaam met zich meebrengen. De erflater, die algemeen bekend stond als een welgestelde en vermogende heer of dame, blijkt in werkelijkheid de ene lening op de andere te hebben gestapeld. De erfgenaam, die aanvankelijk handenwrijvend uitzag naar een fors geldbedrag, blijkt uiteindelijk niets te ontvangen uit de (negatieve) nalatenschap van de erflater. Sterker nog: door alle schulden van de erflater is er een fors tekort ontstaan. De erfgenaam, die de nalatenschap onvoorwaardelijk heeft aanvaard, moet uit zijn eigen vermogen bijbetalen om dit tekort aan te zuiveren. Een forse domper op de erfrechtelijke feestvreugde.

Erfrecht verwerpen of aanvaarde?
In een dergelijk geval had de erfgenaam de nalatenschap beter kunnen verwerpen of slechts voorwaardelijk (enkel indien het saldo van de nalatenschap positief zal blijken te zijn) kunnen aanvaarden. De wet gebruikt hiervoor de term: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, of ook wel: beneficiaire aanvaarding. Hiermee had de erfgenaam zich een hoop ellende kunnen besparen.

Kijk het geërfde paard zorgvuldig in de bek…
Het erfrecht geeft de erfgenaam de mogelijkheid om, alvorens men het geërfde paard aanvaardt, het dier zorgvuldig in de bek te kijken. Van belang is dan dat de erfgenaam zich in deze periode niet gedraagt alsof hij de nalatenschap reeds onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Dan wordt hij namelijk geacht de nalatenschap in zijn geheel te hebben aanvaard. Het verkopen of afvoeren van de tot de nalatenschap behorende inboedel leidt al tot deze conclusie. Het gedrag van de erfgenaam bepaalt dus of alle drie de opties, dus onvoorwaardelijk aanvaarden, voorwaardelijk aanvaarden of verwerpen, nog voor hem open staan.

Twijfel je?
Indien je twijfelt over de vraag om nalatenschap te aanvaarden, kan Stichting Nalatenschapsbeheer jou met advies van dienst zijn voordat je jouw keus uitbrengt. Dit kan eventueel in samenspraak met de betrokken notaris. Stichting Nalatenschapsbeheer kan je goed voorlichten over alle mogelijke, zodat nare verrassingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven van het laatste nieuws, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.