Maak gebruik van de 408-vrijstelling

Is jouw vennootschap aandeelhouder van verschillende deelnemingen? Dan heb je te maken met een geconsolideerde jaarrekening. Voor veel organisaties is dat een administratieve last. De oplossing? Maak gebruik van de 408-vrijstelling.

Voorwaarden 408-vrijstelling
Met een 408-vrijstelling hoef je geen geconsolideerde jaarrekening meer op te stellen. Dat scheelt je tijd én geld. Wel moet je aan een aantal voorwaarden doen. Zoals:

• Aandeelhouders mogen geen bezwaar hebben tegen de vrijstelling
• Het opnemen van de financiële gegevens in een entiteit op een hoger niveau moet gaan om integrale consolidatie (niet proportioneel) van gegevens
• De groepsjaarrekening is opgesteld volgens de (verslaggevings)voorschriften die in de EU gelden of een gelijkwaardige standaard
• De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld of vertaald in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
• Deponering vindt plaats binnen 6 maanden of binnen een maand na een geoorloofde latere openbaarmaking bij het Handelsregister

408-vrijstelling nodig?
Voldoe je aan al deze voorwaarden? Dan kan de 408-vrijstelling voordelen bieden. De accountants en adviseurs van Countus vertellen je er graag meer over.

×