Ontslag: zo ga je ermee om

Soms loopt het anders. Ondanks de goede bedoelingen van zowel organisatie als werknemer, pakt de werkrelatie niet altijd naar wens uit. Hoe ga je daarmee om als werkgever? Waar moet je op juridisch vlak rekening mee houden en wat zijn de aandachtspunten? De betrokken adviseurs van Countus zijn specialist op het gebied van arbeidsrecht en loonbelasting. Zij helpen je door het doolhof van onder andere het ontslagrecht, transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst.

Tussentijdse beëindiging? Het begint bij bemiddelen
Hoe onhoudbaar een situatie ook kan lijken, het is altijd aan te raden om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Dat vraagt soms tijd en geduld, maar is meestal voor de lange termijn de beste oplossing.

Bij Countus kijken de arbeidsrecht juristen graag met je mee: welke situatie is van toepassing en welke mogelijkheden zijn er dan? Elke situatie is anders en vraagt om een eigen benadering. Countus adviseert en ondersteunt jou als werkgever bij maatwerkoplossingen voor ontslagsituaties.

De aanleiding voor tussentijdse beëindiging bepaalt het vervolgtraject
Een tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan in meerdere situaties van toepassing zijn. Als de reden voor ontslag disfunctioneren is, dan is het van belang dat de werknemer de kans heeft gekregen zich te verbeteren via een verbeterplan. Als de medewerker zich ernstig misdraagt op de werkplek, kan ontslag op staande voet van toepassing zijn. Hiervoor gelden wel strikte regels.

Soms heeft de aanleiding van het ontslag een bedrijfseconomische oorzaak. Dan is het een goed idee om de organisatie breder onder de loep te nemen. Indien er langdurige arbeidsongeschiktheid speelt, dan heb je als je werkgever te maken met reïntegratieplannen. En is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie? Dan past mediation binnen het plan van aanpak.

De specialisten van Countus brengen samen met jou als werkgever de situatie in beeld. Welke aanleiding is van toepassing? Welke oplossingsgerichte middelen zijn al eerder ingezet? Welke verdere stappen zijn noodzakelijk? Dit vormt de basis voor het vervolgtraject.

Met zorg en aandacht de arbeidsovereenkomst beëindigen
Bij het tussentijds beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, is sprake van juridische voorwaarden waarin bepaalde bewoordingen verschil kunnen maken. Door op tijd de juridisch adviseur arbeidsrecht van Countus in te schakelen, wordt dit traject zo soepel mogelijk doorlopen.

Voorkom bijvoorbeeld het ontstaan van precontractuele afspraken door als werkgever te vroeg toezeggingen over onderdelen van het ontslag te doen. Met de stapsgewijze aanpak binnen het adviestraject van Countus ontstaat een beëindigingsovereenkomst op maat.

Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding
Zodra er sprake is van een tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst, kan er een vaststellingsovereenkomst nodig zijn. In deze overeenkomst - ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd - worden de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vastgelegd.

Omdat de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze transitievergoeding maakt deel uit van de vaststellingsovereenkomst. De hoogte van de transitievergoeding kan variëren. Jouw Countus adviseur begeleidt je hierbij binnen de specifieke situatie.

Vaststellingsovereenkomst opstellen, onderhandelen en ondertekenen
Countus helpt jou als werkgever bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst en het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding. Na het opstellen van overeenkomst is er soms ruimte voor onderhandeling tussen werkgever en werknemer.

Vanuit de onderhandelingen wordt de definitieve vaststellingsovereenkomst opgesteld. Met als resultaat een ondertekend maatwerkdocument dat aansluit op relevante wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht. Daarbij houden we ook rekening met een geruisloze overgang van een dienstverband naar een uitkeringssituatie, zoals WW.

Ondernemingsbrede benadering nodig?
AIs er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen, kan het interessant zijn om ook met andere specialisten van Countus in gesprek te gaan. Denk aan een adviesgesprek met een ondernemersadviseur. Ook hiervoor biedt Countus advies en ondersteuning binnen verschillende financiële disciplines en vakgebieden. Meer weten? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

×