Algemeen

Re-integratieverplichtingen tijdens arbeidsongeschiktheid

12 jan. 2022

Als een van je werknemers arbeidsongeschikt raakt, loop je als werkgever tegen een muur van wet- en regelgeving aan. Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen, loondoorbetaling, het stopzetten of opschorten van het salaris, het tweede spoortraject en de beëindiging van het slapend dienstverband? In een reeks artikelen vertellen we je wat nu precies je rechten en plichten zijn als je werknemer arbeidsongeschikt raakt. In deze blog kom je meer te weten over de re-integratieverplichtingen.

Het goed doorlopen van het re-integratieproces

De verantwoordelijkheid voor een soepel verloop van het re-integratieproces ligt zowel bij je werknemer als bij jou. Wanneer na 2 jaar blijkt dat er geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden en er dus onvoldoende inspanningen zijn verricht, dan kan het UWV sancties opleggen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een verplichting om het loon nog langer door te betalen.

Als werkgever wil je die sancties van het UWV niet alleen voorkomen, je hebt als werkgever ook baat bij een succesvol re-integratietraject. Je moet het salaris van je werknemer namelijk 104 weken lang betalen. Deze periode wil je voor zover mogelijk natuurlijk aanzienlijk verkorten.

De re-integratieverplichtingen van jou als werkgever

Tijdens het re-integratieproces kun je verschillende externe partijen betrekken. Denk aan het UWV, de bedrijfsarts of arbodienst én Countus. Hierbij ben je bijvoorbeeld verplicht om zowel een probleemanalyse als een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast moet je de voortgang van het re-integratieproces bijhouden en zo nodig aanpassen.

Niet alleen jij maar ook je werknemer dient zich aan de re-integratieverplichtingen te houden. Zo moet hij zich aan het plan van aanpak houden en er alles aan doen om zijn herstel te bevorderen. Daarnaast verwacht het UWV dat de werknemer actief meedenkt over welke werkzaamheden passend zijn voor hem.

Wat als je niet aan de re-integratieverplichtingen voldoet?

Aan de hand van het re-integratieverslag beoordeelt het UWV of jij en je werknemer voldoende inspanningen hebben verricht als het gaat om de re-integratieverplichtingen. 

Wanneer je als werkgever niet hebt voldaan aan je verplichting, kan dit betekenen dat je maximaal 1 jaar extra loon moet betalen aan je werknemer tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Voldoet je werknemer niet aan zijn verplichtingen? Dan kan het UWV zijn WIA-uitkering geheel of gedeeltelijk weigeren.

Meer weten?

Wil je dat het re-integratietraject succesvol verloopt en kun je hierbij juridisch advies gebruiken? Neem dan contact op met onze specialisten Jack Albers of Han ter Welle, zij helpen je graag om dit proces in goede banen te leiden.