Algemeen

Leerlingen in dienst? Vraag de subsidie praktijkleren aan

Lijsje Slager, Karin Dopmeijer
05 jun 2020

Heb je (bbl-)leerlingen in dienst? Tot en met 16 september 2020 kun je als werkgever weer de subsidie praktijkleren aanvragen voor het studiejaar 2019-2020. Mis ‘m niet!

Subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor ondernemers die leerlingen of studenten begeleiden. Per leerling heb je recht op maximaal € 2.700.

Voorwaarden subsidie

Je kunt de subsidie aanvragen als je een leerling of student een leerplaats biedt uit 1 van de volgende categorieën:

  • Vmbo/Vso/Pro/Entreeopleiding in vmbo
  • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg of gedrag en maatschappij valt
  • Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

De leerlingen hoeven niet per se bij jou op de loonlijst te staan. Werken ze via een uitzendbureau of payrollbedrijf? Zolang jij de begeleiding biedt, heb je recht op deze subsidie.

De subsidie kun je achteraf per studiejaar aanvragen.

Extra subsidie voor landbouw, horeca en recreatie

Voor bbl-leerwerkplekken binnen de sectoren landbouw, horeca of recreatie is vanaf het studiejaar 2019/2020 extra budget beschikbaar. Bied jij een bbl-leerwerkplek aan binnen deze sector? Dan heb je naast het standaard subsidiebedrag recht op een extra subsidie. Momenteel is nog niet bekend hoe hoog deze extra subsidie is.

Voorschot subsidie praktijkleren mbo-praktijkleerplaatsen

Heb je recht op de subsidie praktijkleren? Dan wordt het bedrag normaal gesproken in december 2020 op je bankrekening gestort. Om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen, kun je voor bbl-opleidingen tot en met 30 juni 2020 een voorschot aanvragen. Per bbl-werkleerplaats ontvang je maximaal een voorschot van € 1.530. Hierna moet je nog wel een definitieve aanvraag indienen.

Zorg voor bewijsvoering

Countus helpt je graag bij het aanvragen van de subsidie praktijkleren. Hiervoor hebben wij een kopie van de praktijkovereenkomst nodig. Ook moet je zorgen voor een aanwezigheidsregistratie en voor een bewijs waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden. Denk aan een kopie van het werkboek of een uitdraai van de documentatie in de online portal.

Als werkgever heb je een bewaarplicht. Je moet de documenten gedurende 5 jaar na het studiejaar waarvoor de subsidie is verstrekt bewaren. Bij een controle moet je deze stukken kunnen laten zien. Zorg er dus voor dat je de documentatie goed op orde hebt. Ook wanneer de betreffende leerling inmiddels vertrokken is. Uit de praktijk blijkt namelijk dat leerlingen bij vertrek het werkboek meenemen of dat er dan geen toegang meer is tot de online portal.

Leerarbeidsovereenkomst

Neem je een nieuwe bbl-leerling aan? Stel dan altijd een leerarbeidsovereenkomst op, zodat deze uitgezonderd is van de ketenregeling. Je hoeft de leerling dan minder snel een vast contract aan te bieden. Wij kunnen je hier uiteraard over adviseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de subsidie praktijkleren? Of wil je dat Countus deze subsidie voor je aanvraagt? Neem contact op met Lijsje Slager of Karin Dopmeijer.

Meer informatie? Neem contact op met Lijsje Slager
Meer informatie? Neem contact op met Karin Dopmeijer
Neem contact op met Lijsje Slager