Samenstellingsverklaring van de accountant

Laat je elk jaar de jaarrekening samenstellen? Als je niet controleplichtig bent, ontvang je een samenstellingsverklaring bij je jaarrekening. Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die de accountant toevoegt bij de uitgevoerde samenstelling van een overzicht met historische financiële informatie. In dit geval is dat de jaarrekening, maar het kan ook gaan om een bijvoorbeeld een subsidieafrekening.

Verschil samenstellingsverklaring en controleverklaring
Ben je wel verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant? Dan heb je bij de jaarrekening een controleverklaring van een accountant nodig. Het belangrijkste verschil tussen een samenstellingsverklaring en een controleverklaring zit hem in de mate van zekerheid. Bij een controleverklaring verklaart de accountant dat de jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft. Bij een samenstellingsverklaring wordt deze verklaring niet afgegeven.

Samenstellingsverklaring nodig?
Heb je een samenstellingsverklaring nodig? Of wil je meer weten over de verschillende verklaringen die er zijn? Neem dan contact op met onze adviseurs.

×