Algemeen

De indirecte ontslagplicht bij arbeidsongeschikte werknemers: hoe zit het precies?

Jack Albers
30 mrt 2021

In 2019 oordeelde de Hoge Raad over de indirecte ontslagplicht bij een arbeidsongeschikte werknemer. Voor jou als werkgever betekent dit dat je een werknemer na 2 jaar slapend dienstverband op zijn verzoek moet ontslaan. Zo’n ontslag brengt veel extra kosten met zich mee. Denk aan de uitbetaling van opgebouwde vakantiedagen en de (transitie)vergoeding. En dat terwijl jouw werknemer al 2 jaar niet voor je heeft kunnen werken. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Slapend dienstverband

Een slapend dienstverband is een dienstverband dat de werkgever na 2 jaar arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer nog niet heeft opgezegd, terwijl de werkgever daar wel toe bevoegd is. In die 2 jaar heeft de werkgever de werknemer gewoon doorbetaald. Na deze 2 jaar stopt deze loonbetalingsverplichting én is ook het ontslagverbod niet meer van toepassing. Veel werknemers willen na deze 2 jaar ontslagen worden. Ze hebben immers recht op een transitievergoeding en op de uitbetaling van eventueel opgebouwde vakantiedagen.

Een lastig parket voor werkgevers, want dit kan voor behoorlijke financiële problemen zorgen. Als het gaat om de transitievergoeding bouwen werknemers 1/3 van hun maandsalaris op per jaar dat ze in dienst zijn. Als een werknemer al lang in dienst is, kan de ontslagvergoeding dus behoorlijk oplopen. Toch heeft de Hoge Raad besloten dat de werkgever de werknemer na 2 jaar slapend dienstverband moet ontslaan als de werknemer daarom vraagt.

Compensatie transitievergoeding

Maar er is ook goed nieuws. Heb je de transitievergoeding namelijk volledig aan je medewerker betaald? Dan kun je dit bedrag volledig gecompenseerd krijgen. Hiervoor moet je binnen 6 maanden na het betalen van de volledige transitievergoeding een aanvraag indienen bij het UWV, anders verloopt dit recht.

Heb je als werkgever problemen om het volledige bedrag van de transitievergoeding in 1 keer aan je medewerker te betalen? Dan kun je met je medewerker overeenkomen dat je dit bedrag in termijnen betaalt. Ook kan de rechter beslissen dat je de transitievergoeding in termijnen mag betalen bij ernstige financiële problemen.

Hoogte transitievergoeding

Maar wat gebeurt er met slapende dienstverbanden die voor 2019 speelden? Stel: je werknemer raakte in 2016 arbeidsongeschikt. Dan is het dienstverband in 2018 slapend geworden. De uitspraak over de indirecte ontslagplicht deed de rechter in 2019. Ben je als werkgever dan verplicht om de transitievergoeding een jaar langer door te betalen? Nee, dat hoeft niet. Je bent de transitievergoeding als werkgever alleen verschuldigd tot het moment dat je de arbeidsovereenkomst hebt kunnen beëindigen.

Wanneer hoef je het dienstverband niet te beëindigen?

Let op: er zijn ook situaties waarbij je het dienstverband van je werknemer niet hoeft te beëindigen. Bijvoorbeeld als je werknemer na 2 jaar nog aan het re-integreren is en als er voldoende uitzicht is op re-integratie. Je hoeft het dienstverband dus niet in elke situatie meteen te beëindigen.

Oudere dienstverbanden

Wat gebeurt er eigenlijk als je werknemer voor 1 juli 2015 arbeidsongeschikt is geraakt en de arbeidsovereenkomst slapend is geworden? Moet je de arbeidsovereenkomst dan ook beëindigen? Het antwoord is nee. Voor 1 juli 2015 bestond de transitievergoeding namelijk nog niet, dus kun je hier ook geen compensatie voor krijgen.

Laat ons je helpen

Kun je wel wat hulp gebruiken als het gaat om de indirecte ontslagplicht? Bij Countus kunnen we vaststellen of er sprake is van een slapend dienstverband, bepalen we samen met jou of het dienstverband moet worden beëindigd, adviseren we je over de hoogte van de transitievergoeding, helpen we je met het aanvragen van de compensatie en dienen we eventueel een bezwaar in tegen de beslissing van het UWV.

We verstrekken de benodigde gegevens en onderbouwing aan het UWV zodat zij de hoogte van de transitievergoeding en compensatie kunnen bepalen. De hoogte van de vergoeding is namelijk niet altijd hetzelfde.

Krijgt je werknemer alleen een salaris en vakantiegeld? Dan is het niet zo ingewikkeld. Maar hoe hoog moet de transitievergoeding en compensatie zijn als je medewerker ook een eindejaarsuitkering of bonus heeft ontvangen? Het kan heel goed zijn dat de compensatie in die gevallen lager uitvalt, terwijl je daadwerkelijk meer hebt betaald. Bij Countus helpen we je graag om hier bezwaar tegen in te dienen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de indirecte ontslagplicht of het slapend dienstverband van je werknemer? Neem contact op met Jack Albers. Hij kan je er alles over vertellen.

Meer informatie? Neem contact op met Jack Albers
Neem contact op met Jack Albers