Menu

Energiebesparing voor ondernemers verplicht: dit is wat je moet weten

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht een groot aantal bedrijven al een aantal jaren om maatregelen te treffen op het gebied van energiebesparing en -efficiëntie. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er in 2019 een informatieplicht bij voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Dit is wat je moet weten.

 

Energiebesparingsplicht

De maatregelen die horen bij de energiebesparingsplicht zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing en verschillen per bedrijfstak. Als je meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas gebruikt, moet je aan alle maatregelen binnen je bedrijfstak voldoen.

In de praktijk valt het gelukkig mee, want het gaat om behapbare investeringen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Denk aan het installeren van bewegingsmelders, het isoleren van je spouwmuur of het vervangen van tl-buizen door ledverlichting. Het zijn investeringen waar je direct beter van wordt.

 

Informatieplicht

Door de komst van de informatieplicht is de energiebesparing niet meer vrijblijvend. Bovendien willen de overheid en het bedrijfsleven hiermee energiebesparing versnellen. Op uiterlijk 1 juli 2019 moet je volgens de informatieplicht aan het bevoegd gezag (gemeente of provincie) hebben gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

Hiervoor moet je als bedrijf je energiehuishouding in kaart brengen en via het eLoket van RVO.nl melden welke energiebesparende maatregelen je tot nu toe hebt genomen. Doe je dat niet, dan zitten daar hoogstwaarschijnlijk sancties aan vast, al is nog niet bekend welke.

 

Aandachtspunten voor ondernemers

Ondernemers zien steeds vaker in dat energiebesparende maatregelen ook financiële voordelen bieden. Maar ze zijn vaak nog niet op de hoogte van de informatieplicht en weten daarom dus ook niet of ze eraan moeten voldoen.

Let op:

  • zonnepanelen en/of kleine windmolens die zelf hernieuwbare energie opwekken worden niet erkend als energiebesparende maatregelen, zij zorgen er immers niet voor dat er energie wordt bespaard.
  • Glastuinders zijn vrijgesteld van de energiebesparingsplicht.

 

Erkende Maatregelenlijsten

In de Erkende Maatregelenlijsten (EML) worden 27 energiebesparende maatregelen beschreven en zijn het uitgangspunt voor de informatieplicht. Voor elke afzonderlijke maatregel is bepaald of deze toepasbaar is op een ‘natuurlijk moment’ of op een ‘zelfstandig moment’.

Maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, zijn toe te passen op een zelfstandig moment. Andere maatregelen zijn van toepassing op een natuurlijk moment. Voorbeelden van een natuurlijk moment zijn nieuwbouw, een grote verbouwing of het vervangen van een installatie. MijnEML heeft deze maatregelen gebundeld en versimpeld, zodat je eenvoudig een actieplan kunt samenstellen en daarmee goed bent voorbereid op de informatieplicht.

Door: Sanne Koster van Groos

Datum: 21-03-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.