Aagje Tymersma

Juridisch adviseur agro
Fiscaal-juridisch, Paardenhouderij

Pacht en grondgebruik/transacties (erfpacht, opstal-, optie- gebruiksovereenkomsten, erfdienstbaarheden, koop), samenwerkingsverbanden in de Agrarische sector en MKB (personenvennootschappen), mestwetgeving, vergunningen, voeren van bezwaar- en beroepsprocedures en civiele procedures bij overheden en rechtbank, GLB beleid, opstellen en screenen van overeenkomsten, testamenten advies (estate planning), echtscheidingen, bewindvoering en mentorschap, productierechten, bedrijfsovernames en opvolging. Docent Agrarisch Recht Van Hall Larensteijn. Aagje is onderdeel van het Expertise Team Fiscaal-Juridisch.

We helpen je graag!

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.