Agro

Is de pachtprijs al herzien?

Aagje Tymersma
09 nov 2022

Ben je pachter of verpachter en heb je een reguliere pachtovereenkomst? Reken dan de gevolgen van de gewijzigde pachtnormen door die gelden met ingang van 1 juli 2022. Kunnen jullie het niet eens worden over de nieuwe pachtprijs? Dan kun je de Grondkamer vragen om de hoogst toelaatbare pachtprijs vast te stellen.

Bepaling pachtprijs

Elk jaar berekent Wageningen Economic Research (WER) de pachtnormen aan de hand van de gemiddelde prijzen over een periode van de afgelopen 5 jaar. Dit is de zogenaamde referentieperiode. De hoogte van de pachtprijs hangt af van wat je met de grond kunt verdienen: de grondbeloning. Bij goede opbrengsten stijgt de maximale pachtprijs, bij slechte opbrengsten daalt deze.

Nieuwe pachtprijzen

In 8 van de 14 pachtprijsgebieden is de pachtnorm voor 2022 ten opzichte van 2021 gedaald. In de andere gebieden, waar met name melkveehouderij aanwezig is, zijn de pachtnormen licht gestegen.

Aanpassen pachtprijs

De pachtprijzen voor bestaande contracten (van voor 1 september 2007) worden verhoogd of verlaagd met een zogenaamd veranderingspercentage. Bij toepassing van een positief veranderpercentages geldt een bovengrens. Na toepassing van een positief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs namelijk niet boven 110% van de nieuwe regionorm uitkomen. Is de bestaande pachtprijs al hoger dan 110% van de regionorm? Dan wijzigt de pachtprijs dat jaar niet.

Bij een negatief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs niet lager worden dan 90% van de regionorm. Als de bestaande pachtprijs al lager is dan 90% van de regionorm, dan daalt de pachtprijs niet verder.

Voor contracten die zijn ingegaan na 1 september 2007 geldt dit niet. Hier is alleen de nieuwe regionorm van belang.

De aangepaste pachtprijs mag worden doorgevoerd in het pachtjaar, volgend op het jaar van publicatie van de nieuwe normen Deze wijziging van de pachtprijs werkt overigens automatisch door in de pachtovereenkomst en heeft dus invloed op de pachtprijs voor de daarop volgende jaren.

Is de ingangsdatum van je pachtcontract 1 november? Dan wordt de nieuwe pachtprijs actueel per 1 november 2022. Gaat je pachtcontract echter in op 1 mei? Dan wordt de nieuwe pachtprijs (pas) actueel per 1 mei 2023.

Herziening aanvragen

Kun je het met jouw pachter of verpachter niet eens worden over de nieuwe pachtprijs? Dan kun je de Grondkamer verzoeken de pachtprijs te herzien. Herziening vraag je aan vóór het verstrijken van een pachttermijn, waarna de wijziging met ingang van de nieuwe pachttermijn ingaat.

Nederland heeft 5 regionale Grondkamers. De Grondkamer stelt de hoogst toelaatbare pachtprijs vast voor de grond, de woningen en de bedrijfsgebouwen. Ben je het niet eens met de beschikking van de Grondkamer? Dan kun je ook nog in beroep gaan bij de Centrale Grondkamer.

Meer weten?

Heb je een vraag over de nieuwe pachtprijzen? Of wil je advies over het aanvragen van herziening? Neem dan contact op met Aagje Tymersma of Andreas van der Vis.

Meer informatie? Neem contact op met Aagje Tymersma
Neem contact op met Aagje Tymersma