Algemeen

Steunmaatregelen corona: het tweede steunpakket voor ondernemers

17 jun 2020

Het eerste steunpakket dat is opgesteld om ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen te ondersteunen, loopt af per 31 mei. Een tweede steunpakket is inmiddels bekendgemaakt. Wat houdt dit tweede steunpakket in? We geven een overzicht van de regelingen.

Tegemoetkoming inkomsten en verbeteringen

Het tweede steunpakket wederom regelingen die een tegemoetkoming bieden op het gebied van inkomsten en wederom regelingen.

1. Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL)

Deze nieuwe regeling is bedoeld voor MKB-ondernemers om hun vaste kosten te kunnen betalen. Ondernemers kunnen een tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro aanvragen voor de komende 3 maanden. Hiervoor moet zijn van een minimale omzetderving van 30%. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de hoogte van de vaste kosten, wordt de totale tegemoetkoming bepaald.

2. NU 2.0

De NOW-regling wordt verlengd, maar in de verlengde regeling is wel een aantal aanpassingen van applicatie. De NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en geldt voor de maanden juni, juli en augustus. Vraag je de NOW voor de tweede keer aan, dan moet dit aansluiten op het vorige tijdvak.

De compensatie van de NOW-regeling wordt niet gezien als omzet. De financiële steun uit andere regelingen wel, dus houd hier rekening mee. Dit kan namelijk consequenties hebben voor de vergoeding. Daarnaast vervalt de ontslagboete en gelden er voorwaarden rondom dividenduitkeringen en bonussen. Ook is er in de nieuwe regeling een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven.

3. TOZO 2.0

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt verlengd. In tegenstelling tot de initiële TOZO is er nu wel sprake van een partnertoets. De vermogenstoets blijft wél achterwege. Met de verlengde regeling wordt het gezinsinkomen aangevuld tot het sociaal minimum.

Uitstel van belastingbetaling

In het tweede steunpakket is ook weer sprake van mogelijkheden rondom het uitstellen van belastingbetaling.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Voor die 3 maanden hoeven ze maar 1 keer een verzoek in te dienen. Ook de andere belastingmaatregelen worden verlengd.

Versoepeling kredieten

Tot slot bevat het tweede steunpakket ook regelingen rondom de versoepeling van de regels voor kredieten.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat hier om kredieten voor kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal aanvragen de komende 3 maanden € 150 miljoen extra.

Meer weten?

Wil je meer weten over het nieuwe steunpakket? Neem dan contact op met een Countus-adviseur. We helpen je graag!