Algemeen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) verlengd

17 dec 2020

Ook voor zelfstandigen heeft de overheid een steunmaatregel in het leven geroepen: de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). De regeling is verlengd tot en met 30 juni 2021. TOZO 3 kan aangevraagd worden over de periode 1 oktober tot en met 31 maart. Wat houdt de regeling in?

Veranderingen TOZO

De TOZO is zo opgesteld dat zzp’ers financiële ondersteuning krijgen, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Als je een aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt, wordt er voortaan een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van je partner meetelt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Komt het totale huishoudinkomen boven het sociaal minimum? Dan kun je geen aanspraak maken op de uitkering voor levensonderhoud.

Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal moet je verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen. Dit geldt voor jezelf, je onderneming en indien van toepassing voor de vennoten met wie je samenwerkt.

TOZO 3 aanvragen

De TOZO 3 kun je aanvragen bij de gemeente waarin je woont. Indien je al eerder een TOZO-uitkering hebt ontvangen, dan kun je een verkorte aanvraag indienen. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de maanden oktober tot en met maart – en enkel voor de maanden waarvoor je geen uitkering ontvangt op grond van de TOZO.

TOZO 4

Van april tot en met juni is TOZO 4 aan te vragen. In tegenstelling tot de andere aanvragen zal hier waarschijnlijk gevraagd worden naar een vermogenstoets.

Meer weten?

Wil je meer weten over de aanvullende steunmaatregelen voor bedrijven? Of heb je vragen met betrekking tot jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.