Algemeen

Betalingsproblemen? Uitstel van belastingbetaling weer verlengd

Kees van Laarhoven
07 jan 2021

In de betalingsproblemen door de coronacrisis? In verband met de lockdown heeft het kabinet de mogelijkheden voor uitstel van belasting verlengd. Als ondernemer kun je tot uiterlijk 1 april 2021 (verlenging van) uitstel van belastingbetaling aanvragen. Dit uitstel loopt voor iedereen af ​​op 31 maart 2021. Heb je al eerder verlenging van uitstel van belasting aangevraagd en heb je dit gekregen? Dan hoef je nu niets te doen. Dan geldt het uitstel automatisch tot 1 april 2021.

Let op

Bij de eerstvolgende aangifte na afloop van het uitstel moet je het belastingbedrag dus weer op tijd betalen. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel moet je op de normale manier betalen.

Wanneer moet je weer betalen?

Hoe zit het dan precies? Een ondernemer heeft uitstel van belastingbetaling gekregen tot 1 april 2021. Hij moet dan wel op tijd belasting betalen over de tijdvakken waarvoor hij vanaf 1 april 2021 aangifte moet doen. Dan gaat het dus over het 1e kwartaal van 2021, de maand maart 2021 of de 1e vierwekenperiode van 2021.

Verlenging uitstel met terugwerkende kracht

Wanneer je verlenging van belastinguitstel vraagt ​​en krijgt, worden de aanslagen die in de tussentijd zijn opgelegd - met terugwerkende kracht - onder het uitstel genomen en meegenomen in de betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021.

Voorbeeld:
Stel je hebt op 1 april 2020 uitstel aangevraagd en gekregen tot 1 juli 2020. Door omstandigheden heb je pas op 1 september 2020 verlenging aangevraagd. In de tussentijd ontvang je een naheffingsaanslag over het tweede kwartaal inclusief boete.

Het eerder verleende belastinguitstel wordt dan verlengd tot 1 april 2021. Ook de naheffingsaanslag over het tweede kwartaal valt dan onder het uitstel en de boete wordt verminderd. Ook eventuele pre-coronaschulden blijven onder het uitstel vallen en worden meegenomen in de betalingsregeling.

Derdenverklaring bij verlenging uitstel

Je hebt alleen een derdenverklaring nodig voor de verlenging van het uitstel van belastingbetaling indien de aanslag voor het eerste verzoek om uitstel hoger was dan € 20.000. 

Is het bedrag van de 1e aanslag lager? Maar is later automatisch uitstel voor de volgende aanslagen waardoor de totale belastingschuld hoger is dan € 20.000? Dan hoef je bij verlenging van het uitstel geen derdenverklaring mee te sturen.

Ruime terugbetalingsregeling voor ondernemers

Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de problemen bij het terugbetalen. Daarom is er een ruime terugbetalingsregeling van 3 jaar om de tijdens het uitstel opgebouwde belastingschuld af te kunnen lossen.

De Belastingdienst biedt ondernemers een betalingsregeling waarmee ze tot 1 juli 2024 iedere maand een vast bedrag terugbetalen. Uiteraard mag je tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 naast dit vaste aflosbedrag extra aflossen.

Lukt het niet om de belastingschuld volledig terug te betalen in deze 3 jaar? Dan bekijkt de Belastingdienst of er een maatwerkoplossing mogelijk is. Uiteraard mag je altijd eerder aflossen als dat mogelijk is.

Hoe verder?

Eerder heeft de Belastingdienst toegezegd in december een korte te sturen wanneer je gebruik hebt gemaakt van het bijzonder uitstel. Door de nieuwe verlenging van deze regeling verstuurt de Belastingdienst deze brief niet.

Vanaf 1 april 2021 informeert de Belastingdienst jou over de hoogte van de belastingschuld die onder de betalingsregeling van 36 maanden valt.

Verlaging invorderingsrente verlengd

Een andere verandering is dat de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% wordt verlengd tot 1 januari 2022. Zo zijn ondernemers tot die tijd vrijwel geen kosten die hoger zijn dan de belastingschuld.

Belastingrente verhoogd naar 4%

Let op: de belastingrente gaat op 1 oktober wel weer omhoog naar 4%! Dit omdat het een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt tot 1 januari 2022 ook 4% in plaats van de oorspronkelijke 8%.

Meer weten?

Heeft u vragen over het uitstellen van belastingbetaling? Of wil je weten wat de make voor jouw specifieke situatie? Neem contact op met Kees van Laarhoven voor meer informatie.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws. 

Meer informatie? Neem contact op met Kees van Laarhoven
Neem contact op met Kees van Laarhoven