Algemeen

Regeling TVL (1 en 2): wat is de stand van zaken per 1 februari 2021?

Eric Schutte
24 jun 2021

Om vele ondernemers te helpen, heeft de overheid verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen. In het steun- en herstelpakket zit onder andere de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. We vertellen hoe deze regeling tot stand is gekomen, wat er intussen is veranderd en waar je op moet letten als je van de regeling gebruik wilt maken.

Let op

TVL Q2 2021 is aan te vragen vanaf 25 juni. Daarbij kun je kiezen voor 2 verschillende referentieperiodes.

De oorspronkelijke TOGS-regeling

Specifieke sectoren die zijn getroffen door de uitbraak van COVID-19 en de bijbehorende coronamaatregelen, zijn financieel gecompenseerd met de TOGS-regeling. De sectoren kwamen op basis van hun selectie binnen de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) of niet in aanmerking voor een vergoeding van € 4.000.

De TOGS-regeling liep van 16 maart tot 15 juni 2020. Een financiële compensatie in de vaste lasten was het uitgangspunt van deze regeling. Bij een groot aantal bedrijven werd de eerste pijn hiermee weggenomen en de overheid kon de economische gevolgen van de coronaire maatregelen op dat moment nader onderzoek.

Tegemoetkoming Vaste Lasten 1 (TVL 1)

Op basis hiervan is de Tegemoetkoming Vaste Lasten per 1 juni 2020 tot stand gekomen. De overheid heeft deze regeling voor 4 maanden beschikbaar gesteld en liep tot en met 30 september 2020. Op basis van de SBI-code werd binnen de regeling specifieker gekeken naar het omzetverlies ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit in combinatie met een landelijke norm voor het vaste percentage van de omzet.

Opvolger: Tegemoetkoming Vaste Lasten 2 (TVL 2)

Per 1 oktober 2020 heeft de TVL 1 een opvolger: TVL 2. De Tegemoetkoming Vaste Lasten 2-regeling is voor 3 kwartalen beschikbaar gesteld. Deze loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Ook voor de TVL 2 geldt dat het omzetverlies minimaal 30% moet zijn ten opzichte van de referentieperiode in 2019. De aanvraag over het 4 e kwartaal van 2020 is gesloten op 29 januari 2021 .

Eerste en tweede kwartaal 2021

Hoe ziet de TVL eruit met ingang van 1 januari 2021? Voor alle ondernemers van wie de omzet met 30% is teruggevallen, geldt een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten in het 1e kwartaal. In het 2e kwartaal is deze tegemoetkoming 100%. Bovendien is de TVL niet langer beperkt tot mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers in dienst. Ook bedrijven met meer dan 250 werknemers kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de regeling.

Het maximum van de TVL is € 640.000 voor een periode van 3 maanden. Voor ondernemers met maximaal 250 werknemers in dienst bedraagt ​​dit maximum € 550.000 voor een periode van 3 maanden. Deze maxima zijn exclusief de opslag voorraadsubsidie ​​voor gesloten detailhandel. Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kun je per saldo meer of minder dan 85% van de vaste lasten aan subsidie ​​krijgen.

Een vereiste om in aanmerking te komen voor de TVL is dat je als ondernemer in 1 kwartaal minimaal € 1.500 aan vaste lasten hebt. Het minimale steunbedrag aan TVL bedraagt ​​€ 1.500 per periode van 3 maanden.

Voorraadsubsidie

Er is een voorraadsubsidie voor de detailhandel in de non-food. In het eerste kwartaal van 2021 kent deze subsidie een opslag van 21%. Deze komt op het percentage in de TVL van 85%.

In de regeling voor het vierde kwartaal van 2020 was dit nog 5,6%. De nieuwe tegemoetkoming is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies (21% x 85%).

Om de voorraadsubsidie te kunnen ontvangen, hoef je als ondernemer geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021. De opslag kent een maximum van € 300.000. Het maximum voor het vierde kwartaal 2020 was nog € 20.160.

Of de maatregel in het tweede kwartaal van 2021 wordt voortgezet, weten we nog niet. Later wordt op basis van de dan geldende situatie bekeken of dit noodzakelijk is.

Wat heb je nodig voor de aanvraag TVL 2e kwartaal 2021?

  • De omzetgegevens april t/m juni 2019 of de omzetgegevens van juli t/m september 2020 (btw-aangiften)
  • Verwachte omzet voor april t/m juni 2021 (prognose)
  • Bankrekeningnummer waar de TVL op gestort kan worden

Wil je de aanvraag door ons laten doen? Dan is het nodig om een ketenmachtiging af te geven.

Wat valt allemaal onder omzet? Je leest het in het artikel 'Zo bepaal je je omzet voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)'.

Werkelijk omzetverlies

Let op: de regeling werkt met een voorschot van 80% en een eindafrekening op basis van werkelijke omzetverliezen. De definitieve vaststelling vindt achteraf plaats op basis van dat werkelijke omzetverlies.

Voorkom terugbetalen

Ben je van plan compensatie aan te vragen? Besef dan dat je achteraf een afrekening krijgt en dat je wellicht een deel van de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Samenhang met andere compensatieregelingen

De TVL-regeling heeft raakvlakken met de NOW-regeling. Het is verstandig om het verwachte omzetverlies zo realistisch mogelijk te benaderen. Je wil onaangename verrassingen namelijk zoveel mogelijk voorkomen. Dit doe je bijvoorbeeld door de aanvraag zo laat mogelijk in te dienen. Op die manier heb je al een groot deel bepaald op basis van de gerealiseerde omzet. Een andere mogelijkheid is om de vaststelling (nacalculatie) zo snel mogelijk uit te werken, zodat je de teveel uitbetaalde steun kunt reserveren.

Startersregeling

Er komt een nieuwe steunmaatregel voor starters die zoveel mogelijk gebaseerd is op de TVL. De regeling gaat gelden voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn gestart. Hoe de regeling er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. De regeling geldt in ieder geval voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor bedrijven die hiervan gebruik willen maken, zal het derde kwartaal van 2020 zijn.

Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen in het eerste kwartaal van 2021 – naast de startersregeling – ook in aanmerking voor de reguliere TVL. Voldoe je als starter aan de voorwaarden, dan krijg je in het tweede kwartaal alleen de nieuwe startersregeling. Het kabinet hoopt dat aanvragen vanaf april/mei van dit jaar kunnen worden ingediend.

Meer weten?

Heb je vragen over de TVL of andere steunmaatregelen? Neem contact op met Eric Schutte.

Meer informatie? Neem contact op met Eric Schutte
Neem contact op met Eric Schutte