Algemeen

Hoe werkt NOW 2.0?

Herman Everts
10 jun. 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is met 4 maanden verlengdmaatregel. Verwacht je de komende periode minimaal 20% omzetverlies? Dan kun je vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni tot en met september 2020.

Wat zijn de voorwaarden van NOW 2.0?

De voorwaarden voor toekenning van de NU zijn ten opzichte van de regeling wel wat aangepast. De verlengde NOW-regeling dezelfde systematiek, maar bevat de volgende wijzigingen:

  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. De peildatum is 15 mei 2020.

  • Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie ​​wordt de loonsom van maart 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden juni tot en met september 2020. Als de loonsom is, wordt de subsidie ​​ook lager.

  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee levert de NU ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

  • Voor NOW 2.0 kan een omzetdaling opgegeven worden in een aangesloten periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De omzet van 2019 gedeeld door drie, vergelijk je met jouw (extra) omzet in de gekozen viermaandsperiode.

  • Er geldt een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren gebruik te maken van een ontwikkeladvies of scholing.

  • Onder bepaalde omstandigheden mag over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

  • In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie ​​bij ontslag bestaan. Maar de NU-subsidie ​​wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag.

Meer weten?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een NOW-subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan contact op met Herman Everts of Jack Albers.

Meer informatie? Neem contact op met Herman Everts
Neem contact op met Herman Everts