Algemeen

Coronacrisis: welke invloed heeft het op de landbouw?

09 apr. 2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen, op de korte én op de lange termijn. Welke gevolgen heeft het voor de verschillende agrarische sectoren? We praten je bij en geven tips.

Vooruit kijken

Er zijn grote verschillen in de landbouw. De ene sector heeft te maken met acute problemen, terwijl de andere langzaam in een verslechterende situatie komt. De melkveehouderij valt bijvoorbeeld in die laatste categorie. De melkprijsdaling voor april is beperkt gebleven en de zuivelsector heeft noodscenario’s uitgewerkt om de melkophaling en verwerking door te laten gaan. Toch zijn de zuivelnoteringen dusdanig negatief dat een periode met lagere melkprijzen heel aannemelijk is.

Ook in de fritesaardappelteelt moet al vooruitgekeken worden. Een deel van de telers heeft nu te maken met zeer lage prijzen en lijdt grote schade. Er zijn ook veel telers die de oogst al voor nette prijzen hebben afgezet. Maar komend seizoen krijgen ook zij te maken met de nieuwe omstandigheden en deze pakken waarschijnlijk minder positief uit.

Financiële buffer

Zorg dat je voor jezelf inzichtelijk hebt wat je de komende tijd aan inkomsten en uitgaven verwacht. Is je financiële buffer momenteel ontoereikend? Kijk dan, ondanks dat je de rekeningen nu nog kunt betalen, serieus naar regelingen zoals het uitstellen van aflossing en belasting. Op die manier kun je een buffer opbouwen, zodat je niet over enkele maanden bij de bank aan hoeft te kloppen om je werkkapitaal te financieren. Label je buffer en zet het apart zodat je het echt alleen voor noodsituaties gebruikt.

Wordt jouw bedrijf buitengewoon hard getroffen?

Sommige sectoren worden dermate hard en acuut getroffen dat een reguliere buffer niet toereikend is. Denk aan non-food agrarische producten of neventakken zoals de zorg of recreatie.

Voor deze bedrijven zijn er diverse regelingen waarvan je nu al gebruik kunt maken. Mogelijk komen hier nog meer regelingen bij. Houd daarom goed bij welke inkomsten je tijdens deze coronacrisis misloopt en de extra kosten die je nu moet maken.

In dat kader kan het verstandig zijn om een coronadagboek bij te houden. Deze informatie heb je mogelijk nodig om een aanvraag te kunnen doen. Naast het leveren van bewijslast richting de overheid, kan de informatie uit een coronadagboek ook nodig zijn voor je financier.

Met deze informatie kun je inzichtelijk maken welke schade je lijdt als gevolg van de coronacrisis. We zien momenteel dat financiers meedenkend zijn, maar ook kritisch kijken naar de levensvatbaarheid van ondernemingen.

De lelieteelt is daarvan een sprekend voorbeeld. Deze sector had ook voor de coronacrisis al te maken met lastigere marktomstandigheden. Nu de coronacrisis erbij komt, is het de vraag of een deel van de bedrijven in deze markt er wel weer bovenop kunnen komen.

De diverse regelingen zijn een steun in de rug, maar zijn soms fors ontoereikend. Er moet simpelweg meer geld vrijkomen. Het regelen van een overbruggingskrediet is een van de mogelijkheden, maar er zijn er meer. Kijk samen met je Countus-adviseur wat voor jouw bedrijf het meest passend is.

Anticipeer op uitval

Als agrarisch ondernemer heb je een goed overzicht van wat er gebeurt op jouw bedrijf en welke werkzaamheden hoe en wanneer moeten gebeuren. We hopen van harte dat jij en de mensen in je omgeving gezond blijven. Maar helaas is dat niet overal het geval. Mensen die volop in de werkzaamheden meedraaien, kunnen voor langere tijd uitvallen. Om de continuïteit van je bedrijf zoveel mogelijk te waarborgen, geven we je een aantal tips:

1. Zorg voor een bijgewerkte administratie

Dit zorgt voor overzicht voor eventuele vervangers. Bovendien voorkom je sancties voor het niet op tijd indienen van bijvoorbeeld de Gecombineerde Opgave.

2. Zorg voor een lijst met inlogcodes

Voor diverse systemen zijn inlogcodes nodig. Zorg dat deze beschikbaar zijn zodat een vervanger hier toegang tot heeft.

3. Leg werkprocessen vast

Leg de werkprocessen zo goed mogelijk vast, zodat een vervanger deze kan overnemen. Noteer hierbij ook wie er als back-up geraadpleegd kan worden en waar relevante benodigdheden te vinden zijn. Leg ook (juist) de voor jou vanzelfsprekende zaken vast.

Meer weten?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent corona? Neem voor vragen contact op met je adviseur of kijk op onze Corona-pagina.