Algemeen

Corona en de melkveehouderij: wat kun je doen?

23 mrt 2020

Het beleid rondom het coronavirus heeft impact voor iedereen. Wat betekent het voor jou als ondernemer en voor bepaalde sectoren? In dit artikel gaan we in op de effecten voor de melkveehouderij.

Dalende trend ingezet

De zuivelmarkt was aan het begin van het jaar nog licht positief, maar inmiddels lijkt er een dalende trend te zijn. Zoals ook geschetst in de Rabobank Zuivelupdate, zijn er diverse ontwikkelingen gaande.

Consumptiepatroon krijgt forse klap

Eén van de ontwikkelingen is dat we een ander wereldwijd zuivelconsumptiepatroon zien door de coronamaatregelen. De consumptie via horeca en cateraars heeft een forse klap gekregen. Het is hoogst onzeker of deze marktvraag zich voldoende verplaatst naar het retailkanaal.

Dalende zuivelmarkt

Daarnaast kunnen ook de logistieke beperkingen een weerslag hebben op de zuivelmarkt. Niet alle markten kunnen nu (optimaal) worden bediend. En omdat we de komende tijd een voorjaarspiek verwachten in het melkaanbod, zijn de ingrediënten voor een dalende zuivelmarkt ruimschoots aanwezig.

Inzicht in je financiële positie

Bij een dalende zuivelmarkt is het belangrijk om inzicht te krijgen in je financiële positie. Bekijk wat je de komende maanden aan inkomsten en uitgaven verwacht en bepaal of je beschikbare buffer voldoende is. Lijkt het krap te worden? Speel hier dan zo snel mogelijk op in.

Maak aanspraak op de nieuwe regelingen

De overheid biedt inmiddels diverse regelingen aan, zoals uitstel van belastingbetaling, een verruiming van de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw en het besluit Bijstandsverlening zelfstandigen om bedrijven te helpen.

Heb je personeel? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van een tegemoetkoming in de loonkosten. Inmiddels bieden banken in sommige situaties ook de mogelijkheid om de aflossing tijdelijk stil te zetten. 

Bestel op tijd

Nog een laatste tip: wacht met bestellingen van essentiële goederen (krachtvoer, landbouwplastic, verbruiksgoederen voor de melkinstallatie, etc.) niet tot de laatste dag, maar bestel op tijd. Dit geeft toeleverende bedrijven de ruimte om deze bestellingen op een goede manier uit te voeren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen voor jouw situatie? En wat je het beste kunt doen? Neem contact op met jouw adviseur van Countus.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.