Algemeen

Minder werk door het coronavirus? NOW biedt oplossing

Herman Everts
19 mrt 2020

Heb je als gevolg van de getroffen maatregelen rondom het coronavirus minder werk voor je werknemers? Of moet je je bedrijf zelfs sluiten? Dan kun je in aanmerking komen voor de nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De oude regeling voor werktijdverkorting is hiermee vervallen.

Komt mijn onderneming in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor de regeling als je werknemers in dienst hebt en een omzetdaling van tenminste 20% verwacht als gevolg van het coronavirus. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. 

Geldt de regeling voor alle werknemers?

De NOW geldt voor vaste werknemers en voor oproepkrachten. 

Wat krijg ik als werkgever vergoed?

Kom je in aanmerking voor de NOW? Dan kun je bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet en is maximaal 90% van de totale loonsom.

Op basis van de aanvraag betaalt het UWV een voorschot op de tegemoetkoming uit van in elk geval 80%. Achteraf wordt het werkelijke omzetverlies vastgesteld en vindt nabetaling of navordering plaats. 

Zijn er verder nog voorwaarden?

Ja. Je betaalt over de periode dat je gebruikmaakt van de NOW 100% van het loon door aan jouw werknemers. Ook mag je gedurende de periode van de tegemoetkoming geen werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Kan de regeling worden verlengd?

De regeling kan éénmalig worden verlengd met 3 maanden.

Verbruiken mijn medewerkers met deze regeling hun WW-rechten?

Nee. De NOW staat los van de WW. 

Waar dien ik de aanvraag in?

Je kunt de NOW aanvragen bij het UWV zodra dit mogelijk is gemaakt.

Ik heb al werktijdverkorting aangevraagd, wat nu?

Je aanvraag voor de werktijdverkorting wordt beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Wel zal er aanvullende informatie opgevraagd worden. Je krijgt hierover nog bericht.

Ik heb nog vragen

Dat snappen we natuurlijk! Neem contact op met onze salarisafdeling. Uiteraard helpen we je graag verder.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.

Meer informatie? Neem contact op met Herman Everts
Neem contact op met Herman Everts