Algemeen

Corona: nieuwe maatregelen voor banen en economie

18 mrt. 2020

Het kabinet heeft op 17 maart uitzonderlijke economische maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Het doel hiervan is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor jou als zzp’er, mkb-ondernemer of grootbedrijf zoveel mogelijk op te vangen. Dit pakket biedt - zo lang als dat nodig is - maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

Aangepaste en nieuwe maatregelen

Door de nieuwe maatregelen kunnen bedrijven in nood hun personeel doorbetalen en krijgen zelfstandigen een overbrugging. Verder kan door versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden geld in de bedrijven blijven. Hieronder lichten we de maatregelen toe.

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Verwacht je minimaal 20% omzetverlies? Dan kun je bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV betaalt dan een voorschot uit van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Zo kunnen bedrijven hun personeel blijven betalen.

De voorwaarde is wel dat je geen personeel om bedrijfseconomische redenen mag ontslaan in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo snel mogelijk opengesteld en vervangt de huidige regeling werktijdverkorting. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. 

Geen werktijdverkorting meer

Let op: je kunt dus geen werktijdverkorting meer aanvragen. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Aanvragen die al wel zijn afgehandeld gaan automatisch over op de nieuwe regeling. Wel kunnen er eventueel aanvullende vragen worden gesteld.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De compensatie hoef je niet terug te betalen.

Voor deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geldt geen vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is overigens ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage.

Huidige situatie

Op dit moment zijn de gemeenten druk bezig met het opzetten in inrichten van een loket voor deze regeling. Zodra meer duidelijkheid is, informeren we je.

3. Bijzonder uitstel van betaling

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belastingbetaling aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoef je niet te betalen.

Je hoeft niet direct bewijsmateriaal toe te sturen. Je krijgt daar langer de tijd voor, namelijk 3 maanden. Momenteel overleggen de Belastingdienst en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over hoe dit bewijsmateriaal eruit moet komen te zien.

4. Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Denk aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt nu een tijdelijke crisismaatregel open. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden. De rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%.

6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat dan borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering als dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen hebben enorme consequenties voor de inkomsten van een aantal sectoren. Denk aan de restaurants die verplicht dicht moeten en aan de annuleringen voor de reisbranche. De misgelopen inkomsten kunnen moeilijk worden terugverdiend wanneer het coronavirus achter de rug is.

Voor deze getroffen sectoren komt een compensatieregeling met passende maatregelen. Momenteel wordt gewerkt aan een lijst met sectoren die hiervoor in aanmerking komen. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten wij dat weten.

Net zoals bij de regeling voor zzp’ers komt er een loket waar ondernemers uit de getroffen sectoren zich kunnen melden. Ook hier geldt dat zodra er meer duidelijkheid is, wij je informeren.

Meer weten?

We snappen dat je veel vragen hebt over de gevolgen van het coronavirus voor jouw onderneming. Uiteraard staan we voor je klaar en helpen we je graag verder. Neem bij vragen contact op met je ondernemersadviseur. 

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.