Algemeen

Er staat druk op de aardappelmarkt, wat nu?

06 apr 2020

Door de corona-uitbraak is er grote druk op de aardappelmarkt ontstaan. Als gevolg van deze ontwikkelingen, horen wij dat bepaalde afnemers geen of minder aardappelen willen afnemen. De reden hiervoor is dat deze afnemers vrezen dat ze er geen bestemming voor hebben.

Stappenplan

Wat kun je doen als verkoper van aardappelen? In hoeverre is de afnemer verplicht om de aardappelen toch af te nemen? Volg dit stappenplan:

Stap 1: ga in overleg

Ga allereerst in overleg met de afnemer om de situatie te bespreken. Hierdoor kun je meer duidelijkheid krijgen over waarom hij niet kan afnemen. Bovendien is er een groot verschil tussen niet afnemen en gedeeltelijk afnemen. Misschien kunnen jullie tijdens het gesprek alternatieven bedenken, waarbij beide partijen water bij de wijn doen.

Stap 2: bekijk de gesloten overeenkomst

Kijk vervolgens goed naar de inhoud van jullie gesloten overeenkomst. Op het moment dat er een annulerings- of opzeggingsmogelijkheid is opgenomen in de overeenkomst, dan kan de afnemer daar een beroep op doen. Maar het komt vaak voor dat een bepaling in een overeenkomst geen volledige duidelijkheid geeft.

In dat geval is het van belang om te kijken naar de bedoeling van de partijen en wat de partijen in deze omstandigheden redelijkerwijs van elkaar mogen en kunnen verwachten. Hieruit kan naar voren komen wie het risico – en dus de rekening – zou moeten dragen bij omstandigheden als een natuurramp of pandemie..

Stap 3: check de algemene voorwaarden

Als de gesloten overeenkomst geen bepaling bevat over annulering of opzegging, kan het zijn dat de algemene voorwaarden uitkomst bieden. Maar afnemers maken niet standaard gebruik van algemene voorwaarden, dit is namelijk niet verplicht.

Worden er in de gesloten overeenkomst wél algemene voorwaarden van toepassing verklaard? Dan moet er gekeken worden of die wel op de juiste manier van toepassing zijn verklaard én ter hand zijn gesteld. De wet kent hiervoor namelijk strenge eisen. Op het moment dat de afnemer de wettelijke eisen niet goed toepast, kan het zijn dat de algemene voorwaarden helemaal niet gelden. De afnemer kan er dan geen beroep op doen.

Zijn de algemene voorwaarden wél van toepassing? Dan moet de inhoud worden bekeken. Bevatten zij een bepaling over annulering of opzegging van de overeenkomst? Dan kan de afnemer hier een beroep op doen.

Stap 4: raadpleeg wettelijke bepalingen

Bevatten de overeenkomst én de algemene voorwaarden geen regeling met betrekking tot annulering of opzegging? Dan kan de afnemer mogelijk een beroep doen op bepalingen uit de wet. Zoals:

Overmacht

Afnemers kunnen hun afspraken nog wel (gedeeltelijk) nakomen, maar willen dat niet, omdat ze bang zijn dat ze de aardappelen niet kwijtraken. Een beroep op overmacht is dan niet mogelijk. De afnemer moet zijn afspraken dus nakomen en afnemen.

Onvoorziene omstandigheden

Er is sprake van onvoorziene omstandigheden als partijen bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening hebben gehouden of hebben kunnen houden met bepaalde omstandigheden. Wij denken dat daar met deze corona-uitbraak in veel gevallen sprake van is. Je kunt in dit geval meestal niet een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst verlangen. De overeenkomst kan dan worden gewijzigd of (gedeeltelijk) ontbonden.

Heronderhandelen is op zo’n moment verplicht. Mogelijk zijn er alternatieven om de schade te beperken. Kunnen partijen onderling niet tot een oplossing komen? Dan kunnen ze naar de rechter of arbiter stappen. Zij kunnen de overeenkomst wijzigen of gedeeltelijk ontbinden.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je kunt doen als akkerbouwer als je aardappelen niet meer of minder worden afgenomen? Neem contact op met één van onze adviseurs.