Algemeen

Corona en de akkerbouw: heb je hieraan gedacht?

23 mrt 2020

Het beleid rondom het coronavirus heeft impact voor iedereen. Wat betekent het voor jou als ondernemer en voor bepaalde sectoren? In dit artikel gaan we in op de gevolgen voor de akkerbouw.

De termijnmarkt aardappelen

Wat doet de markt in deze coronacrisis en waarop of waarmee kun jij je voorbereiden? We zien de termijnmarkt aardappelen dalen naar een voerprijsniveau van € 5,00 per 100 kg voor de aprilcontracten. De vraag naar vrije aardappelen voor de fritesproductie is weggevallen. Steeds meer frietproducenten van verse frites en diepgevroren frites moeten hun productielijnen noodgedwongen stilleggen omdat de vraag naar hun producten wereldwijd is weggevallen.

Enige nuance: veel telers telen op contract en het onverkochte deel zal niet echt groot zijn. Dit komt ook door de wat lagere opbrengst als gevolg van de droogte in 2019 waarmee er relatief veel contractaardappelen zijn en minder ‘overaardappelen’. Een slechte afloop van het seizoen heeft uiteraard wel gevolgen voor de poolprijzen.  

Pootaardappelen zijn rond deze tijd veelal wel verkocht, maar moeten nog worden uitgeleverd. Het sluiten van de grenzen voor personen kan problemen opleveren voor de beschikbaarheid van chauffeurs. Het is de vraag of al het verkochte en nog onverkochte pootgoed nog wel op de plaats van bestemming komt.

De pijn

Het optimisme eerder dit seizoen was er met betrekking tot de pootaardappelen vooral bij de handelshuizen die veel in het vroege segment zitten en nog maar relatief weinig te leveren hebben. De pijn zit meer bij de partijen die relatief veel in het frietsegment zitten en nog heel veel moeten uitleveren en mogelijk ook nog verkopen.

Voor goede uien lijkt de prijs stabiel tot weer iets stijgend. Op dit moment is de prijs voor gele uien de € 16,00 tot € 18,00. Dat is overigens een prijs die je – gezien het gewichtsverlies, de bewaarkosten en de extra beregeningskosten bij oogst 2019 – ook moet hebben om er wat aan te verdienen.

Voor kwalitatief goede peen is weer belangstelling. Wanneer de situatie stabiliseert, kan de opleving ook zo weer anders zijn. Voor kwalitatief matige peen wordt niet veel betaald.

Sierteelt: een groot drama

Het coronavirus brengt voor de sierteelt een groot drama met zich mee. Er zijn zeer grote omzetverliezen. In de bloemensector gaat het niet goed. De banken zullen moeten bijspringen om de bedrijven overeind te houden.

De beschikbaarheid van personeel is geen probleem zolang het om mensen gaat die hier wonen. Als mensen ziek gaan worden, gaat het wel spannend worden met het voorjaarswerk. Vrijwel alles moet immers nog gezaaid en gepoot worden. Er is enige creativiteit nodig om alles dan tijdig gedaan te krijgen.

Ditzelfde geldt voor de bloembollensector. Het sluiten van de grenzen voor personen kan een grote invloed hebben op de beschikbaarheid van buitenlandse medewerkers. Hopelijk komt er een soort ontheffing voor de werkers in de land- en tuinbouw om te mogen blijven reizen.

Mest op het bouwland

Er is op dit moment overigens nog heel weinig mest uitgereden op het bouwland. Het was nog te nat. Ondertussen komt de aanvoer en inwerken van mest weer op gang. Los van het coronavirus is het een uitdaging om de mest tijdig bij de percelen te krijgen. Daarnaast zal er door inkrimping van de veestapel mogelijk minder mest beschikbaar zijn. 

Tips voor akkerbouwers

  • Vanwege onzekerheden over de prijsvorming bij de akkerbouwproducten is het verstandig om een financiële buffer te hanteren en liquide te blijven.
  • Probeer afspraken te maken over de levering van pootgoed en zaaizaad. Wanneer de logistiek gaat haperen, of als je denkt dat het mogelijk problemen gaat opleveren, kun je desnoods ook zélf het transport gaan regelen als dat mogelijk is.
  • Zorg dat er bij de start van het seizoen voldoende brandstof voorhanden is. Op zich worden er geen problemen verwacht, maar het is verstandig hierop te anticiperen.
  • Wanneer je afhankelijk bent van de levering van dierlijke mest, stel de levering hiervan voor zover mogelijk veilig. Mocht je al voorzien dat het erom spant of de mest wel tijdig geleverd gaat worden, zorg dan voor een plan B waarbij je kunt beschikken over voldoende kunstmest.
  • Mede vanwege het inkrimpen van de veestapel is het voor akkerbouwers een overweging om voor de komende jaren zelf te investeren in een mestsilo om zo tijdig tijdens de winterperiode de mest te ontvangen.
  • Probeer afspraken te maken rondom de beschikbaarheid van personeel. Maak alvast een alternatief plan als blijkt dat mensen op wie je normaal gesproken kunt rekenen ziek worden. Maak een lijst van mensen die je kunt benaderen om te assisteren en tegen welke vergoeding dat eventueel moet plaatsvinden.
  • Houd contact met je bank en maak eventueel een liquiditeitsbegroting waarbij je rekening houdt met een tegenvallend scenario. Het is namelijk mogelijk dat je een langere tijd moet overbruggen voordat je weer goed liquide bent aangezien het zo maar zou kunnen gebeuren dat afnemers later gaan betalen. Bekijk of je gebruik moet of kunt maken van de steunmaatregelen, zoals het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.

Meer weten?

Wil je hulp bij het maken van de juiste keuzes? Of wil je dat een branchespecialist meedenkt over de maatregelen in een noodsituatie? Neem contact op met je ondernemersadviseur voor hulp en ondersteuning.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.