Algemeen

Corona: dit zijn alle steunmaatregelen op een rij

28 mei 2020

Om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis zijn er diverse steunmaatregelen beschikbaar. Heb je recht op bepaalde tegemoetkomingen? Maak daar dan gebruik van. In dit artikel geven we een samenvatting van alle regelingen, opgedeeld in 4 categorieën.

1. Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel is voor werkgevers die tenminste 20% van de omzet denken te verliezen. De voorwaarde is wel dat je niemand mag ontslaan wegens bedrijfseconomische reden en dat je voldoet aan de inspanningsplicht om het salaris zoveel mogelijk gelijk te houden.

De tegemoetkoming in de loonkosten kun je vanaf 6 april aanvragen bij het UWV. 

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)    

Deze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven en zzp’ers. Let op: er mogen maximaal 250 mensen werkzaam zijn in je bedrijf. De SBI-code van je bedrijf moet opgenomen zijn in de beleidsregels en je moet een omzetverlies verwachten van tenminste € 4.000 in de periode van 16 maart t/m 15 juni 2020.

Voldoe je aan de criteria? Dan krijg je een gift van € 4.000. Je kunt de gift aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 

Deze maatregel geldt voor zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Als zelfstandige moet je voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. De regeling bestaat uit een aanvulling op het levensonderhoud tot € 1.500 netto en/of uit een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157.

Let op: ook als dga kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de regeling. Deze regeling kun je aanvragen bij je gemeente.

2. Uitstel van belastingbetaling

Verder kunnen getroffen ondernemers eenvoudig uitstel van belastingbetaling aanvragen. De invorderingen stoppen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoef je niet te betalen. De invorderings- en belastingrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

3. Versoepeling kredieten

BMBK-regeling

Deze regeling is van toepassing op het mkb. Via deze regeling staat de overheid garant voor de financiering en is dus in het leven geroepen om kredietverstrekkers te stimuleren ondernemers bij te staan met een overbruggingsfinanciering. De kredietverstrekker vraagt dit - inden nodig - zelf aan.

Borgstellingskrediet Landbouw

Deze regeling is alleen van toepassing voor agrarische bedrijven. In de kern staat het gelijk aan de BMKB-regeling. Ook hiervoor geldt dat de overheid namens de ondernemer garant staat voor een deel van de financiering. De kredietverstrekker vraagt dit - inden nodig - zelf aan. 

Uitstel aflossing en rente

Via de kredietverstrekker is het mogelijk om de aflossing en rente van je financiering stop te zetten. Dit kan bij een financiering tot 2,5 miljoen euro. De voorwaarden verschillen per kredietverstrekker.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Deze regeling is voor de middelgrote en grote bedrijven. De bank krijgt hierbij 50% garantstelling op het gefinancierde bedrag. De hoogte van de lening is minimaal 1,5 miljoen en maximaal 250 miljoen euro. Dit kun je aanvragen via de kredietverstrekker.

4. Overige maatregelen

Zorg

Voor zorgverleners wordt momenteel een aparte regeling beschikbaar gesteld. De voorwaarde hiervan is dat wanneer je gebruikmaakt van deze compensatieregeling, daarmee wordt afgezien van een beroep op de algemene regelingen die het Rijk openstelt voor bedrijven en zelfstandigen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de steunmaatregelen? Of heb je onze hulp nodig bij het aanvragen van de tegemoetkomingen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook het grafisch overzicht van de steunmaatregelen. 

 

 Aan het schema kunnen geen rechten worden ontleend.