Algemeen

Wat is jouw toekomstperspectief na de coronacrisis?

03 apr. 2020

De coronacrisis heeft op iedereen impact. Op persoonlijke vlak, maar zeker ook op zakelijk vlak. Voor sommige bedrijven is die impact heel groot. Zij moeten op korte termijn stappen zetten om het bedrijf überhaupt in de benen te houden. Gelukkig zijn er diverse maatregelen waar je gebruik van kunt maken om de schade zoveel mogelijk te beperken. Voor al die maatregelen geldt wel: wat is mijn toekomstperspectief na de coronacrisis?

Aflossingen uitstellen en overbruggingskrediet aanvragen

Krijg je op korte termijn liquiditeitsproblemen? Dan kun je gebruikmaken van de regeling om de aflossing bij de bank 6 maanden op te schorten. Bij sommige banken is dit zelfs al automatisch doorgevoerd.

Ook zijn er diverse steunmaatregelen die de banken in staat stellen om tegen een relatief laag risico een overbruggingskrediet te verstrekken, zodat je de komende periode door kunt komen.

Banken zijn kritisch

Hierbij zien we wel dat de banken kritisch kijken naar de periode na de coronacrisis. We merken dat een zeer cruciale vraag centraal staat: heeft het bedrijf op de langere termijn wel toekomstperspectief? De banken willen bedrijven in nood helpen, maar dan moet er wel voldoende vertrouwen zijn. Het toekomstige kredietrisico moet immers zo laag mogelijk blijven.

Ook voor jou geldt de vraag of je bedrijf een gezond toekomstperspectief heeft als de crisis achter de rug is. Het is misschien een pijnlijke vraag, maar wel een reële. We hopen dat je de vraag volmondig met ja kunt beantwoorden. Maar als je te maken hebt met een financiële krappe situatie is het wel belangrijk om te kunnen onderbouwen dat je bedrijf toekomstperspectief heeft. Voor jezelf, maar zeker ook voor je financier.

Is jouw bedrijf toekomstbestendig?

Om te bepalen of je bedrijf toekomstbestendig is, kun je een aantal zaken in kaart brengen:

  • Hoe staat het met je liquiditeit? Kijk naar je beschikbare liquide middelen in de komende maanden. Houd rekening met meerdere scenario’s. Denk daarbij aan een scenario waarbij de maatregelen nog 3 maanden of zelfs nog 6 maanden duren.  
  • Wat is er nodig om weer volledig operationeel te zijn wanneer de maatregelen (deels) worden opgeheven?
  • Wat zijn de begrote resultaten wanneer de situatie weer is hersteld en het bedrijf weer normaal functioneert?
  • Zijn je financieringen betaalbaar op de korte en lange termijn? Houd er rekening mee dat je de lasten kunt blijven betalen.
  • Binnen hoeveel jaar kunt je de geleden schade weer te boven zijn?

De uitwerking van bovenstaande onderdelen is sterk afhankelijk van de sector waarin je actief bent. Wanneer je bijvoorbeeld afhankelijk bent van een specifiek seizoen voor het genereren van omzet, dan is de uitwerking uiteraard anders dan wanneer je een redelijk doorlopende omzet hebt. Houd hier rekening mee.

Meer weten?

We hopen dat je zo goed mogelijk door deze crisis komt. Heb je vragen over het toekomstperspectief van je bedrijf? Of wil je dat wij je helpen bij het in beeld brengen van hoe je er voor staat? Wij staan voor je klaar. Neem contact op met één van de Countus-adviseurs.