Algemeen

Compensatie van € 4.000 beschikbaar voor getroffen sectoren (TOGS)

30 mrt 2020

Bedrijven die geraakt zijn door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus kunnen een compensatie van € 4.000 aanvragen. In eerste instantie kwam je alleen in aanmerking als de hoofdactiviteit van je bedrijf overeenkomt met de SBI-codes die bekend zijn gemaakt. Op 28 april is echter een uitbreiding doorgevoerd voor gevallen waarin de hoofdactiviteit niet kwalificeert, maar een nevenactiviteit wel. Let op: de tegemoetkoming is per onderneming, niet per vestiging.

Lijst met SBI-codes

Op 27 maart zijn de voorwaarden bekendgemaakt voor het aanvragen van de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een lijst met SBI-codes gepubliceerd die in aanmerking komen voor de steunmaatregel. Sinds 27 maart is deze lijst regelmatig uitgebreid met sectoren die eveneens in aanmerking komen.

Vind je dat je recht hebt op de tegemoetkoming, maar sluit je huidige SBI-code eigenlijk niet aan bij de werkelijke activiteiten? Meld dit bij de RVO, dan wordt er getoetst of je alsnog in aanmerking komt voor de regeling.

Dit zijn de voorwaarden

Verder moet je om aanspraak te kunnen maken, onder andere voldoen aan deze voorwaarden:

  • Er werken maximaal 250 personen in de onderneming.
  • Voor niet-horecaondernemingen geldt dat het privé-adres van de eigenaar/eigenaren niet gelijk mag zijn aan het vestigingsadres. Per 6 april is deze voorwaarde versoepeld en is het onder omstandigheden mogelijk toch gebruik te maken van de tegemoetkoming als privé en vestigingsadres gelijk zijn.
  • Het door te geven bankrekeningnummer staat op naam van de onderneming.
  • Je verwacht in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000.
  • In de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 verwacht je ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere steunmaatregelen.
  • Je hebt over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen.

Deze voorwaarden gelden ook voor een in aanmerking komende nevenactiviteit.

Hoe werkt de aanvraag?

Je kunt de tegemoetkoming aanvragen via de RVO. Hiervoor heb je eHerkenning of een DigiD nodig. Aanvragen kan tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur. In eerdere berichten is aangegeven dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om aan de aanvragen tegemoet te komen.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de compensatie? Of wil je graag dat wij de aanvraag voor je verzorgen? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij helpen je graag.