MKB

Uiterste datum renseigneringsverplichting 31 januari 2023

18 jan 2023

Heb je in 2022 bedragen betaald aan een zzp’er of een andere persoon die niet in dienstbetrekking werkt binnen je onderneming? Deze bedragen moet je volgens de renseigneringsverplichting vóór 1 februari doorgeven aan de Belastingdienst.

De regels met betrekking tot de renseigneringsverplichting of meldingsplicht zijn in 2022 veranderd. Voor 2022 hoefde je namelijk alleen betaalde bedragen door te geven als de Belastingdienst daarom vroeg, vanaf vorig jaar ben je verplicht om hiervoor zelf het initiatief te nemen.

De verplichting geldt voor 2 groepen administratieplichtigen:
• Inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer
• Bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo's).

Uiterste datum 31 januari 2023

Geef de betaalde bedragen aan derden uiterlijk 31 januari 2023 door aan de Belastingdienst. Doe dit dus uit eigen beweging en wacht niet op de vraag hierover van de Belastingdienst.

Uitzonderingen

Er zijn bepaalde betalingen uitgezonderd van de verplichting. Het gaat hier bijvoorbeeld over betalingen voor werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger of de vergoedingen voor een auteursrecht. Daarnaast hoef je het niet door te geven als je hebt betaald voor werkzaamheden en diensten waarvoor je een factuur hebt ontvangen met omzetbelasting, en de werkzaamheden en diensten die zijn verricht als werknemer.

De renseigneringsverplichting geldt niet voor een niet in Nederland wonende of gevestigde werkgever (ofwel: buitenlandse werkgever), die in Nederland geen inhoudingsplichtige is.

Gegevens aanleveren

Het is verplicht om de gegevens digitaal aan te leveren bij de Belastingdienst. Geef de volgende gegevens door:
• Naam, adres, BSN-nummer en geboortedatum van de ontvanger van de betaling.
• De in het kalenderjaar betaalde bedragen, inclusief eventuele kostenvergoedingen.
• Datum waarop je de uitbetaling hebt gedaan.

Let op

Geef naast de geldbedragen ook de betalingen in natura door.

Niet-inhoudingsplichtigen

Niet-inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen zonder een loonheffingennummer, kunnen een uitnodiging van de Belastingdienst krijgen om bepaalde gegevens over
uitbetaalde bedragen aan derden aan te leveren. Alleen in dat geval zijn zij verplicht om die gegevens te verstrekken.

Meer weten over de renseigneringsverplichting?

Weet je niet zeker of de nieuwe renseigneringsverplichting voor jou geldt of heb je hulp nodig bij het aanleveren van de gegevens? Wij staan je hierin graag bij, neem contact op met jouw Countus-adviseur.