Algemeen

Pacht: onbedoelde gevolgen

Aagje Tymersma
06 apr 2020

Heb je grond of een gebouw in gebruik voor de landbouw? En ontvang je daarvoor een tegenprestatie? Dan is er sprake van pacht. Mensen denken vaak dat een tegenprestatie een geldbedrag is, maar dit is niet per se het geval. Elke vorm van vergoeding voor grondgebruik of het gebruik van een gebouw valt onder de definitie pacht. En dat kan onbedoelde gevolgen hebben.

De pachtovereenkomst

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat het niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden om hun overeenkomst onder de pachtregeling te laten vallen. Het is wel cruciaal of de tussen de partijen overeengekomen rechten en plichten voldoen aan de wettelijke omschrijving van een pachtovereenkomst.

Dus, als je grond of een gebouw ter beschikking stelt voor de landbouw en je ontvangt een tegenprestatie, dan is er sprake van pacht. Hoe je de overeenkomst dan ook noemt (grondgebruikersverklaring, huur etc.), wat de bedoeling van beide partijen dan ook is geweest en welke tegenprestatie je dan ook krijgt.

Onbedoelde gevolgen

De consequenties hiervan kunnen zijn, dat er niet opzegbare pacht ontstaat voor onbepaalde tijd. En dit is vast niet je bedoeling geweest toen je het stuk grond of het gebouw in gebruik gaf of nam. Om dit soort onbedoelde gevolgen te voorkomen, raden we bij tijdelijk gebruik aan, om een geliberaliseerd contract op te laten stellen. Dit tijdelijke aflopende contract laat je vervolgens registreren bij de Grondkamer.

Als je een gebouw tijdelijk in gebruik wil geven, geldt zo’n geliberaliseerd contract niet. De huidige pachtregelgeving sluit dit uit voor gebouwen. Gebouwen kun je daarmee alleen verpachten op de reguliere wijze. Dat heeft tot gevolg dat er een termijn van 6 jaar geldt met een automatische verlenging van 6 jaar. De enige mogelijkheid om eronderuit te komen is om ontheffing aan te vragen bij de Grondkamer. Afhankelijk van de omstandigheden zal de Grondkamer dit wel of niet goedkeuren. De algemene landbouwbelangen mogen er niet door worden geschaad.

Nieuw pachtstelsel

Bij de invoering van een nieuw pachtstelsel, wordt het mogelijk om ook gebouwen tijdelijk in gebruik te geven of nemen. Het is echter nog niet bekend wanneer dit nieuwe pachtstelsel wordt ingevoerd. In 2020 vindt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel plaats.

Meer weten?

Wil je weten hoe het zit met jouw pachtovereenkomst? Of denk je dat je onbedoeld met pacht te maken hebt? Neem contact op met Aagje Tymersma.

Meer informatie? Neem contact op met Aagje Tymersma
Neem contact op met Aagje Tymersma