Paardenhouderij, Mestwetgeving

Mestregelgeving en paarden: hoe zit het ook alweer?

Marieke Hoepel - Snijder
12 jan. 2023

Afgelopen jaren nam de administratieve druk in de paardenhouderij toe. De sector professionaliseert, en je moet als ondernemer steeds meer bijhouden. In dit artikel praten we je bij over de wet- en regelgeving rondom de regeling Identificatie en Registratie (I&R), mest en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Lees in deze blog wat er voor jou gaat veranderen in 2023.

1. I&R

Vanaf 21 april 2021 ben je als paardenhouder verplicht om je paardachtige te registreren in I&R, middels een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De registraties en meldingen van af- of aanvoer doe je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of een bedrijfsmanagementsysteem.

De controlerende instantie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), heeft in 2022 gemeld om actief te gaan controleren op juiste I&R registraties en heeft dit ook al her en der uitgevoerd. Het is dus erg belangrijk om zowel je I&R en je eigen administratie kloppend te houden. Houd voor je eigen bedrijf regelmatig bij of alles nog juist geregistreerd is.

2. Mest

Op basis van je dieradministratie kun je ook je mestproductie berekenen. RVO is hierover helder: als zakelijke paardenhouder (minimaal 3 hectare landbouwgrond, of minimaal 350 kg stikstofproductie per jaar) moet je een administratie bijhouden waarin je verantwoordt wat er met je geproduceerde mest is gebeurd. Hierin moet je minimaal je mestproductie en je mestplaatsingsruimte opnemen.

Registreer en bereken je mestproductie, - voorraden en -gebruik nauwkeurig. Deze registratie dien je per jaar af te sluiten. Mogelijk vraagt RVO om aanvullende gegevens, waarin je je mestvoorraden ook moet doorgeven voor 1 februari van het opvolgende jaar. Heb je veel grasland en maak je gebruik van derogatie? Dan is het belangrijk die derogatie op tijd aan te vragen. De derogatie wordt afgebouwd en eindigt in 2026.

Let op!

De normen voor mest en grond veranderen en daarmee je administratie dus ook. Vind je het lastig om je eigen administratie bij te houden? Countus helpt je graag.

3. Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

Een belangrijke verandering in 2023 gaat over mesttransporten. Tot en met 2022 werden vervoersbewijzen van dierlijke mest op papier bij gehouden en online bij RVO geregistreerd. Het hele systeem is gedigitaliseerd. Vanaf 2023 kun je mesttransporten, zowel mestaanvoer als mestafvoer, alleen nog digitaal registreren.

Regelt een intermediair je vervoer? Dan hoef je mogelijk alleen digitaal te bevestigen. Regel je zelf je vervoer? Dan zul je van te voren al bepaalde registraties moeten doen. Lees je in dit geval goed in over het rVDM, zodat je niet in de problemen komt. Meer over de regels lees je hier.

4. GLB

De meeste professionele paardenhouders worden elk voorjaar door RVO uitgenodigd om een Gecombineerde Opgave in te vullen. Deze opgave geeft de overheid inzicht in je perceelsgebruik en bedrijfsgegevens. Ontvang je een uitnodiging, dan ben je verplicht om de opgave in te vullen. Vergeet dit dus niet om te doen, zeker als je grond gebruikt op je bedrijf is het invullen erg belangrijk. Dan kun je namelijk inkomenssteun aanvragen op basis van het GLB. De manier waarop je dit aanvraagt, de voorwaarden en de bedragen zijn per ingang van 2023 anders. Lees hier meer over in dit artikel.

Meer weten over de mestregelgeving?

Heb je nog vragen over de situatie binnen jouw bedrijf, of wil je hulp bij het voldoen aan de mestwetgeving? Neem dan contact op met Marieke Hoepel-Snijder.

 

Meer informatie? Neem contact op met Marieke Hoepel - Snijder
Agro advies, Duurzaamheid en nieuwe energie
Neem contact op met Marieke Hoepel - Snijder
Agro advies, Duurzaamheid en nieuwe energie