Paardenhouderij, Wet- en regelgeving

Meedoen aan het nieuwe GLB: mogelijkheden voor paardenhouderij

Marieke Hoepel - Snijder
12 jan 2023

Wellicht heb je wel eens gelezen over de Gecombineerde Opgave, toeslagrechten, premie of het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Als professionele paardenhouder kun je mogelijk inkomenssteun ontvangen voor je bedrijf in het nieuwe GLB, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Maar waar gaat het over en is dit iets voor jou? In dit artikel vertellen we je er graag meer over.

Gecombineerde opgave

Tussen 1 maart en 15 mei kunnen agrarische ondernemers een Gecombineerde Opgave invullen. Als je door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt uitgenodigd om de opgave in te vullen, ben je verplicht om dat te doen. Maar ook zonder uitnodiging is het formulier beschikbaar.

In de Gecombineerde Opgave vul je informatie in over je medewerkers, gebouwen en percelen die bij je bedrijf horen. Deze gegevens vormen de basis voor bepaalde statistieken die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwerkt. Ook is er bepaalde data die RVO gebruikt voor controles. Vooral je percelen zijn daarin belangrijk.

GLB: voorwaarden

Heb jij een paardenhouderij die is ingeschreven bij de KVK, met als hoofdactiviteit SBI-code 0143: Fokken en houden van paarden? Dan word je gezien als een agrarische onderneming, je hebt immers een agrarische hoofdactiviteit. Dit betekent dat jij als ondernemer gerechtigd bent om GLB-inkomenssteun aan te vragen, mits je voldoet aan de voorwaarden.

Als SBI-code 0143 niet als hoofdactiviteit in je KVK-inschrijving staat maar wel als subactiviteit, dan kun je mogelijk alsnog voldoen aan de voorwaarden. In dat geval wordt getoetst of je agrarische activiteiten een belangrijk deel van je bedrijfsvoering en omzet vormen.

Vanuit de EU is er inkomenssteun beschikbaar voor agrarische ondernemers met landbouwgrond en/of landschapselementen. De premie die je kunt aanvragen geldt dan ook per hectare grond of element. Ook houtwallen, sloten en dergelijke tellen mee. Per hectare kun je een basispremie ontvangen en daar bovenop mogelijk een extra eco-premie. Er is overigens een drempelbedrag van € 500. Vraag je minder aan? Dan wordt de premie niet uitbetaald.

GLB: conditionaliteiten

De uitbetaling in het nieuwe GLB valt in 2 delen: de basispremie en de eco-premie. De basispremie is ongeveer € 220 per hectare. Voor de eerste 40 hectare ontvang je daarbovenop nog een extra premie van € 54 per hectare. Om de basispremie te ontvangen moet je voldoen aan de Goede Landschap- en Milieucondities (GLMC’s), ook wel de conditionaliteiten genoemd.

De GLMC’s zijn regels voor goede landbouwpraktijk. De meeste van deze conditionaliteiten zijn al wettelijk verplicht volgens de mestwetgeving. Voor veel bedrijven zal het aanvragen van de basispremie dan ook zeer interessant zijn. Alle conditionaliteiten zoals beschreven op de site van RVO kun je hier vinden.

GLB: eco-premie

Naast de basispremie kun je een eco-premie ontvangen over dezelfde hectares. De deelname aan deze eco-regelingen is niet verplicht. Om mee te kunnen doen moet je als bedrijf voldoende punten halen op 5 onderwerpen. Dat doe je door mee te doen met eco-regelingen; elke eco-regeling is een bepaald aantal punten waard op de 5 onderwerpen. Alle eco-regelingen vind je hier op de site van RVO.

Voldoe je aan het aantal punten? Dan kun je meedoen. De eco-regelingen hebben naast een puntenaantal per hectare, ook een geldwaarde per hectare. Door alle eco-regelingen waar je aan meedoet bij elkaar op te tellen, kom je uit op een geldsom. Deze geldsom staat gelijk aan een waarde van niets, brons, zilver of goud. Hoe hoger het bedrag, hoe meer eco-premie per hectare je ontvangt. De bedragen voor brons, zilver en goud zijn respectievelijk € 60, € 100 en € 200 per hectare.

GLB: interessant voor jouw bedrijf?

Heb je als paardenhouder landbouwgrond in gebruik? Dan is het interessant om te beoordelen of je kunt voldoen aan alle voorwaarden van het GLB, en te berekenen of je mogelijk in aanmerking komt voor extra eco-premie. De bedragen per hectare kunnen flink oplopen.

Meer weten over het GLB?

Countus kan je helpen met het nieuwe GLB en adviseert je graag over de conditionaliteiten en eco-regelingen. Uiteraard kunnen we ook bijstaan bij het invullen van de Gecombineerde Opgave en het aanvragen van deze GLB-gelden. Neem voor meer vragen contact op met Marieke Hoepel-Snijder.

Meer informatie? Neem contact op met Marieke Hoepel - Snijder
Agro advies, Duurzaamheid en nieuwe energie
Neem contact op met Marieke Hoepel - Snijder
Agro advies, Duurzaamheid en nieuwe energie