Algemeen

Mesttransport digitaal verantwoorden met het ‘realtime’ vervoersbewijs (rVDM)

21 dec. 2022

Vanaf 2023 worden de regels omtrent mesttransporten aangepast. Bijna alle mesttransporten moeten volgens 1 geautomatiseerd, digitaal systeem worden verantwoord. Door dit realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) vervalt het papieren vervoersbewijs. Welke gevolgen heeft dit voor jou?

Wanneer (g)een rVDM?

Het rVDM moet straks gebruikt worden voor bijna elk vervoer van dierlijke meststoffen. Voor een aantal transporten heb je geen rVDM nodig:

- Mestkorrels
- Vaste mest met maximaal 10% vaste dierlijke mest, of maximaal 10% champost
- Substraat voor de teelt van champignons van de substraatbereider naar de champignonteler
- Dierlijke mest van een tuincentrum of hovenier naar een particulier
- Dierlijke mest vanuit een ander land zonder tussenopslag naar het buitenland
- Mest van dieren die niet voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden, bijvoorbeeld hobbydieren
- Dierlijke mest binnen het eigen bedrijf, bijvoorbeeld van de stal naar een perceel

Staat jouw transport hier niet tussen, dan heb je een rVDM nodig. Dit geldt dus ook voor transporten waarvoor geen geregistreerde intermediair verplicht is gesteld. Denk aan boer-boertransport, vogelaarvariant, voor percelen over de grens en voor transport naar particulieren.

Overgangstermijn tot maart 2023

Het rVDM-systeem wordt per 1 januari 2023 ingevoerd, maar RVO zal tot 1 maart 2023 nog soepel omgaan met vervoersbewijzen die op de oude manier binnenkomen.

6 meldingen voor standaard vervoer

Onder standaard vervoer wordt het vervoer door een geregistreerde intermediair bedoeld waarbij GR/GPS-apparatuur, wegen, bemonsteren en analyseren verplicht is. Het rVDM voor standaard vervoer bestaat uit 6 meldingen:

1. Met een vooraanmelding geeft de vervoerder (geregistreerde intermediair*) onder andere door op welke datum een transport gaat plaatsvinden, wat voor mest, naar wie en met welke voertuigen. Je kunt de melding vanaf 2 weken van te voren tot kort voor het transport doen.
2. Met een startmelding bevestigt de vervoerder de gegevens uit de vooraanmelding. Je kunt de startmelding vanaf 2 dagen van te voren tot het moment van laden doen.
3. Als vervoerder zet je het rVDM-nummer in je GR/GPS-apparatuur. De laadmelding wordt dan via deze apparatuur gedaan.
4. Met een weegmelding geeft de vervoerder het precieze gewicht van de vracht door.
5. Net als de laadmelding, gaat ook de losmelding via de GR/GPS-apparatuur.
6. Als leverancier of afnemer krijg je automatisch bericht na het lossen. Zowel leverancier als afnemer moeten het rVDM binnen 7 dagen bevestigen. Deze laatste stap is dus de enige waarvoor de vervoerder niet verantwoordelijk is.

De bevestigingsmelding is de afronding van het rVDM. RVO berekent vervolgens de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest.

* Er zijn ook situaties waarbij je als landbouwer zelf mest mag vervoeren (forfaitair). In dat geval ben je als landbouwer verantwoordelijk voor de meldingen. Huur je als landbouwer een niet-geregistreerde intermediair in? Dan machtig je de vervoerder in e-CertNL om voor jou de meldingen te doen. Huur je een geregistreerde intermediair in? Dan doet deze in eigen naam de meldingen.

Het rVDM voor maatwerk vervoer

Maatwerk vervoer wordt onderverdeeld in 4 groepen:

- Leverancier vervoert zonder GR/GPS
- Paarden/ponymest naar substraatbereider
- Afvoer van champost
- Kalvergier naar Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG)

Het meest bekend zullen het boer-boertransport en het transport naar particulieren zijn. Deze vallen onder de eerste groep van maatwerk vervoer. RVO gaat op haar website nog aangeven hoe het rVDM voor maatwerk vervoer werkt. De grootste verschillen met standaard vervoer zijn waarschijnlijk dat de leverancier in dit geval de meldingen doet en dat er geen laadmelding hoeft te worden gedaan.

Voorbereiden op het rVDM

De gegevens waarmee je melding moet doen, blijven in grote lijnen gelijk aan het oude VDM. Wat verandert is de manier waarop je de melding doet en op welk moment. Houd alvast rekening met het volgende:

e-CertNL of BMS
Een melding van mesttransport doe je in het nieuwe rVDM-systeem in e-CertNL. Hiervoor heb je een account nodig. Sommige meldingen kun je ook doen met een bedrijfsmanagementsysteem (BMS).

Relatienummer voor particulier
Bij het melden van een transport heb je het KVK- of relatienummer van de leverancier en de afnemer nodig. Een particulier en een klein bedrijf zonder KVK hebben dus een relatienummer van RVO nodig. Zonder deze nummers kun je als vervoerder niet gaan rijden. Hetzelfde geldt voor de kentekens van het trekkende voertuig en het getrokken voertuig. Zonder deze gegevens kun je de rit niet starten.

Eigen administratie

Degene die verantwoordelijk is voor het vervoer houdt extra gegevens bij in de administratie. Dit is in ieder geval de naam van de chauffeur. Doet een geregistreerde intermediair een vervoer met GR/GPS, dan voegt hij ook de route van het vervoer toe aan de administratie.

Verantwoordelijk voor de afronding

Leverancier en afnemer zijn zelf verantwoordelijk voor het geven van akkoord met de bevestigingsmelding.

Particulieren en kleine bedrijven zonder KVK hoeven geen bevestigingsmelding te doen. Zij hebben dus ook geen e-CertNL account nodig.

Samengevat

In onderstaande tabel zie je samengevat welke meldingen een vervoerder (en leverancier en afnemer) moet doen voor standaard vervoer. Voor maatwerk vervoer zullen de meldingen iets beperkter zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over het rVDM? De details zijn te vinden op de website van RVO. Heb je hier vragen over of hulp nodig bij het gebruiken van het rVDM-systeem? Neem dan contact op met je Countus-adviseur.