Mestwetgeving Paardenhouderij

Voor een goede opbrengst van gewassen, heb je meststoffen nodig. Het stelsel van gebruiksnormen geeft aan hoeveel stikstof en fosfaat je jaarlijks op het land mag gebruiken voor de bemesting van gewassen. Niet alleen als landbouwer, maar ook als paardenhouder moet je je houden aan deze gebruiksnormen. Wat betekent deze mestwetgeving voor jou als paardenhouderij?

Gebruiksnormen
Hoe weet je of je bedrijf zich houdt aan de gebruiksnormen? Hiervoor zijn 2 berekeningen nodig:

  • Een berekening van de gebruiksruimte: hoeveel meststoffen mag je op je bedrijf gebruiken?
  • Een berekening van het gebruik: welke hoeveelheid gebruik je daadwerkelijk?

De gebruiksruimte bereken je op basis van de wettelijk vastgelegde gebruiksnormen en de gewassen op je bedrijf. De gebruiksnormen zijn uitgedrukt in kilogram per hectare en kunnen per gewas verschillen. Je mag ze niet overschrijden. Het gebruik van meststoffen bereken je onder andere op basis van het aantal paarden en pony’s dat op je bedrijf aanwezig is. Om aan te tonen hoeveel paarden je hebt gehad, moet je per maand een diertelkaart bijhouden.

Paardenmest uitrijden
Op basis van deze 2 berekeningen kun je bepalen of het gebruik van meststoffen past binnen de gebruiksruimte van je bedrijf. Het meest verstandig is om niet alleen achteraf een berekening te maken, maar ook tijdens het groeiseizoen. Als je voorziet dat je de gebruiksruimte mogelijk gaat overschrijden, kun je nog op tijd bijsturen. Als paardenhouder ben je vrij om binnen de gebruiksruimte van je bedrijf de meststoffen naar eigen inzicht optimaal te verdelen over de gewassen en percelen.

Te veel meststoffen
Heeft je bedrijf niet aan de gebruiksnormen voldaan of kun je de afvoer van meststoffen niet verantwoorden? Dan kan RVO een boete opleggen. De hoogte van de boete hangt onder andere af van het aantal kilo’s dat je bedrijf te veel heeft gebruikt of niet heeft kunnen verantwoorden.

Meer weten?
Wil je weten of jij als paardenhouder aan de voorwaarden van de mestwetgeving voldoet of heb je andere vragen? Neem contact met ons op. Bekijk onze veelgestelde vragen over dit onderwerp. 

×

 

 

 

 

 

 

Meer weten?
Wil je meer weten over wat we voor jou als specialist in de paardenhouderij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.