Algemeen

Investeren in duurzame energie voor eigen verbruik blijft rendabel

Harry Roetert
30 apr 2020

Heb je als ondernemer de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame energie voor je eigen bedrijf? Dan heeft de salderingsregeling je daar waarschijnlijk bij geholpen. De huidige salderingsregeling blijft van kracht tot 2023, maar wordt daarna afgebouwd. Wat betekent dat voor jou? Is het nog wel interessant om te investeren in duurzame energie als zonnepanelen of een kleine windmolen?

Wat is salderen?

Iedereen met een aansluiting tot en met 3 x 80A komt in aanmerking voor de salderingsregeling. Dat geldt voor particuliere woningen, maar ook voor agrarische en MKB-bedrijven. Het betekent dat je voor de stroom die je teruglevert, evenveel ontvangt als dat je betaalt voor de stroom die je afneemt (inclusief energiebelasting en transportkosten).

Voorstel afbouwen en terugleververgoeding

Met ingang van 2023 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt. Dit percentage gaat elk jaar omlaag.

Voor het deel van de stroom die je zelf hebt opgewekt en vanaf 2023 niet meer mag salderen, ontvang je een terugleververgoeding. Minister Wiebes wil die vergoeding vanaf 2023 instellen op minimaal 80% van het leveringstarief (exclusief belastingen) dat je hebt afgesproken met je energieleverancier. 

Terugverdientijden

In de meeste gevallen betekent het afschaffen van het salderen dat de terugverdientijd van zonnepanelen iets langer wordt, maar niet heel veel. Voor bedrijven met een stroomverbruik van 30.000 tot ca. 75.000 kWh/jaar is nog steeds een terugverdientijd tussen de 5 en 10 jaar mogelijk. Of je dichter bij de 5 jaar of 10 jaar zit, hangt af van verschillende factoren. Met name de grootte van het verbruik en de hoogte van de fiscale winst zijn van belang. Daarnaast spelen ook marktontwikkelingen mee. De prijsontwikkeling van de energie en van de installaties bijvoorbeeld.

Afstemmen vraag en aanbod duurzame energie

Hoe kun je inspelen op de (geleidelijke) afschaffing van het salderen? Hoe meer de vraag en aanbod van stroom op elkaar zijn afgestemd, hoe minder je hoeft terug te leveren. Daarvoor zijn verschillende manieren:

  • Kijk naar je huidige verbruik. Waar kun je nog besparen? Kun je bepaalde apparatuur automatisch inschakelen op het moment dat de zonnepanelen stroom leveren?
  • Zon en wind compenseren elkaar tot op zekere hoogte. Als het waait, schijnt de zon meestal niet en andersom. Een combinatie van zonnepanelen en een kleine windmolen zorgt daardoor voor een gelijkmatigere stroomopbrengst.
  • Zorg voor energieopslag van stroom via batterijen, waterstof of biogas. Door zelf energie op te slaan, kun je stroom van het net gebruiken wanneer dat goedkoop is, en terugleveren wanneer dat duur is. De technieken van energieopslag worden momenteel in snel tempo verder ontwikkeld en goedkoper.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van duurzame energie voor jouw bedrijf? Of heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuzes in deze periode? Neem contact op met onze collega’s van Team Duurzaamheid en Nieuwe Energie.

 

Meer informatie? Neem contact op met Harry Roetert
Neem contact op met Harry Roetert