Algemeen

Countus en Stimuland werken samen aan energietransitie

20 mrt. 2020

Stichting Stimuland en Countus gaan hun krachten bundelen. Samen willen we namelijk de energietransitie in Noordoost-Nederland ondersteunen, met name in de agrarische sector.

Bundeling van krachten en expertises

De kernactiviteit van Countus is het adviseren van agrarische ondernemers. Wij staan voor onze ondernemers en willen ze vooral laten doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Op die manier kan hun bedrijf groeien.

Henk Lassche, directeur van Countus Noord Nederland: ‘Al sinds de oprichting van Countus helpen wij agrarische ondernemers in het landelijk gebied. In de toekomst wordt het landelijk gebied anders ingericht vanwege de ambities van het kabinet als het gaat om energie en duurzaamheid. Door samen te werken met Stimuland, kunnen we daar nog beter op inspelen.’

‘De klanten van Countus zijn namelijk vooral agrarische ondernemers en de opdrachtgevers van Stimuland zijn met name provinciale en regionale overheden. Door onze krachten en expertises te bundelen denken wij een extra impuls te kunnen geven aan de energietransitie in de agrarische sector.’

Toekomstbestendig en leefbaar platteland

Stimuland zet zich als onafhankelijke stichting en non-profit organisatie in voor een toekomstbestendig en leefbaar platteland. Als schakel tussen overheid en plattelandsbewoners en boeren, zijn activiteiten en projecten er altijd op gericht om de positie van die bewoners en boeren te versterken.

‘Samen kunnen we nog meer boeren bereiken in Noordoost-Nederland en onze gezamenlijke kennis beter en gerichter inzetten’, vertelt Ingrid Jansen, directeur van Stimuland. ‘Ik ben dan ook heel tevreden met deze samenwerking. Ik denk dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Door elkaars expertise te benutten en deze in te zetten voor het landelijk gebied, kunnen we de energietransitie in de agrarische sector hopelijk versnellen.’

De eerste stap

De eerste stap in deze samenwerking? Per 1 maart 2020 is Harry Roetert vanuit Stimuland gedetacheerd bij Countus als bedrijfsadviseur duurzaamheid en nieuwe energie. Daarnaast blijft Roetert als senior-projectmanager werkzaam bij Stimuland op het gebied van landbouw en energie.

Meer weten?

Meer weten over de samenwerking van Countus en Stimuland of over de energietransitie in Noord-Nederland? Neem contact op met je adviseur.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom duurzaamheid & nieuwe energie.