Even voorstellen: team Duurzaamheid en Nieuwe Energie

Hoe ziet het team Duurzaamheid en Nieuwe Energie eruit en hoe kunnen ze jou als ondernemer helpen? Lees snel verder.

Team Duurzaamheid en Nieuwe Energie (team DNE)

Het team Duurzaamheid en Nieuwe Energie (team DNE) bestaat uit verschillende specialisten. Hun expertise is nodig in de advies- en implementatietrajecten als het gaat om het opwekken en exploiteren van duurzame energie. We vertellen je meer over het type specialisten van team DNE en waarom ze zo belangrijk zijn.

Procesbegeleider

Een procesbegeleider begeleidt trajecten waarbij duurzame energie wordt geproduceerd van a tot z. De procesbegeleider helpt de grondeigenaren én ondernemers bij de onderhandelingen met verschillende partijen. Daarbij houdt hij rekening met zoveel mogelijk verschillende (deel)belangen.

De procesbegeleider zorgt ervoor dat er altijd overzicht is en schakelt op tijd de juiste specialisten in. Vaak is de procesbegeleider ook strategisch communicator, belangenbehartiger en dealmaker. Dat maakt de procesbegeleider voor DNE-trajecten onmisbaar.

Bedrijfseconomisch adviseur

Voordat je een adviestraject in gaat, is het van belang dat de daadwerkelijke behoefte van de ondernemer boven tafel komt. Op basis hiervan kunnen we een plan uitwerken. De bedrijfseconomisch adviseur berekent de behoeftes van de opdrachtgever door in een (strategisch) bedrijfsplan, bijvoorbeeld een exploitatiebegroting. Hij maakt ook prognose-overzichten, begrotingen, forecast-calculaties en offerteramingen.

De bedrijfseconomisch adviseur berekent bovendien multidisciplinair welke keuzes het meest rendabel zijn, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Daarbij kijkt hij goed of de bedrijfseconomische uitgangspunten en keuzes te combineren blijven met de bestaande kernactiviteiten, de fiscaliteiten en bijbehorende regelgeving.

Fiscalist

Duurzame energie ontwikkeling heeft bijna altijd fiscale gevolgen voor de bestaande onderneming. Denk aan de landbouwvrijstelling, de BOR en andere fiscale regelingen. Bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, nieuwe verdienmodellen, projecten of andere organisatievormen zoals een vof of een BV, geeft een fiscalist advies op maat. Op die manier zorgt hij ervoor dat je als ondernemer het maximale uit je winst kunt halen.

De fiscalist binnen team Duurzaamheid en Nieuwe Energie helpt bij nieuwe samenwerkingsverbanden, extra verdientakken en bij structuuraanpassingen bij zowel grote samenwerkingsverbanden als middelgrote MKB bedrijven.

Adviseur ruimtelijke ordening

Voordat je kunt starten met het aanleggen van een zonneweide of windmolenpark, heb je vergunningen nodig. Ook moet je vaak een aanvullende MER-procedure doorlopen bij de ontwikkeling van grote trajecten. Daarom is er in het team DNE een adviseur ruimtelijke ordening (RO) aanwezig. De RO-adviseur weet precies aan welke verplichtingen je moet voldoen om het vergunningentraject zo spoedig mogelijk te doorlopen en aan welke wettelijke verplichtingen je moet voldoen.

Subsidieadviseur

De overheid stimuleert ondernemers en particulieren over te gaan op duurzame energie. Hiervoor zijn verschillende subsidiemogelijkheden. De subsidieadviseur van het team DNE kent alle subsidiemogelijkheden en kan proactief adviseren om keuzes te maken die extra subsidie opbrengen.

Daarnaast geeft onze subsidieadviseur ondernemers advies over de wettelijke regels waar ze zich aan moeten houden om voor bepaalde subsidies in aanmerking te komen. Met zijn expertise en ervaring zorgt de subsidieadviseur ervoor dat de ondernemer het maximale uit het project kan halen.

Jurist

Binnen het team DNE is kennis van juristen nodig. Zij beoordelen de overeenkomsten bij zowel kleine als grote DNE-trajecten. Bijvoorbeeld bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, zoals een vof of een BV. Ook adviseert de DNE-jurist proactief over mogelijke risico’s, aansprakelijkheidsissues en verplichtingen. In DNE-trajecten worden overeenkomsten opgesteld met kleine en grote (internationale) spelers. De expertise van de juristen van DNE is daarom onmisbaar voor ondernemers die een traject omtrent duurzaamheid en nieuwe energie succesvol willen doorlopen.

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het opwekken en exploiteren van duurzame energie op jouw grond? De professionals uit ons team Duurzaamheid en Nieuwe Energie zijn er voor jou.