Algemeen

Corona en duurzame energie: versnelde innovatie voor duurzame productie

Erwin de Rijke
23 mrt. 2020

Het beleid rondom het coronavirus heeft impact voor iedereen. Wat betekent het voor jou als ondernemer en voor bepaalde sectoren? In dit artikel gaan we in op de gevolgen voor de energiemarkt.

Verlenging SDE-periode

Door het coronavirus stagneert de levering van zonnepanelen, (wind)turbines en bijbehorende technologische onderdelen. Producten die veelal in China en India worden geproduceerd. De brancheorganisatie wil daarom de SDE-periode verlengen.

Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers zich door deze overmacht niet aan hun planning kunnen houden voor het realiseren van zonne-energie, windenergie en andere vormen van duurzame energie. Meer informatie over de regelingen in het kader van duurzame energie vind je op RVO.nl.

Transitie naar een duurzame economie

Al langere tijd kiest Nederland voor groene groei. Het einddoel is zo min mogelijk afhankelijk zijn van energie uit fossiele uitputtende bronnen. Het kabinet biedt met de Green Deal-aanpak ruimte voor vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Innovatie wordt het nieuwe structurele mechanisme waarbinnen bestaande economische dragers (denk aan landbouw) kunnen en moeten vernieuwen. Hiermee wil het kabinet de transitie naar een duurzame economie versnellen.

Op lange termijn kan de productie van zonnepanelen, (wind)turbines en bijbehorende technologische onderdelen mogelijk worden teruggebracht naar Europa en Nederland. Degelijkheid en kwaliteit – met de garantie dat er van A tot Z duurzaam is geproduceerd – worden de nieuwe vereisten.

Van trend naar realiteit

Zelfvoorzienendheid in energie zal van trend naar realiteit worden omgebogen. De huidige situatie kán dus een kans bieden om lokale innovatieve initiatieven sneller en in veelheid te laten toenemen. Ook hiervoor zijn door het rijk verschillende innovatieve subsidies opgesteld.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je meer informatie over duurzame energieregelingen en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Als je plannen wilt maken voor het leveren van duurzame energie kan deze informatie je helpen.

Wat kun je concreet doen?

Ondernemers (ook landbouwers) die niet afhankelijk willen zijn van anderen voor hun energieleverantie worden door verschillende nieuwe regelingen financieel geholpen om deze investering juist nu te doen. Met deze regelingen wordt het nog aantrekkelijk om zelf energieneutraal te kunnen produceren.

Het rijk zet met de Green Deal vol in op verzwaring van het net. Voor ondernemers die duurzame energie willen leveren op het net blijft de beschikbare netcapaciteit de aankomende paar jaar echter een uitdaging. Zeker in bepaalde regio’s.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Of heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuzes in deze periode? Neem contact op met Erwin de Rijke.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.

Meer informatie? Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca
Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca