Algemeen

Zonneweide of windmolenpark op landbouwgrond: wat zijn de mogelijkheden?

Erwin de Rijke
17 feb. 2020

Zonnepanelen en windmolens, ze schieten de grond uit. Zag je ze een generatie terug nog nergens, nu worden hele zonneweides en windmolenparken aangelegd. En dit worden er steeds meer. De doelstelling is om in 2030 de uitstoot van CO2 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Om die doelstelling te halen is het nodig om de helft van onze energiebehoefte op te wekken uit duurzame bronnen zoals zon- en windenergie.

Regionale Energie Strategie (RES)

Het kabinet presenteerde het Klimaatakkoord op 28 juni 2019. Hierin zijn de internationale klimaatafspraken van Parijs uitgewerkt. Nederland heeft daarbij als doel gesteld dat de CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Een hele opgave!

Om dit te kunnen realiseren wordt per energieregio in kaart gebracht wat voor mogelijkheden er zijn om duurzame energie op te wekken. En welke warmtebronnen we kunnen gebruiken. Dit wordt het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) genoemd. In totaal zijn er 30 energieregio’s in Nederland.

Voor elke regio ontstaat een uitvoeringsplan met mogelijkheden voor het plaatsen van duurzame energieproductiesystemen, zoals zonneweides, windmolenparken en biogasinstallaties.

Draagvlak voor ontwikkeling windmolenparken- en zonneweides

Het ontwikkelen van een zonneweide of windmolenpark is alleen mogelijk als er voldoende draagvlak is in de regio. Daarom zijn diverse belanghebbenden betrokken bij het opstellen van uitvoeringsplannen. Denk aan gemeenten, provincies, netwerkbedrijven, waterschappen en het bedrijfsleven. De mening van de bewoners is daarbij ook erg belangrijk en vaak doorslaggevend.

De energietransitie kunnen we alleen bereiken bij voldoende grond, en grond is schaars in Nederland. Grondeigenaren spelen hierbij een cruciale rol.

Team Duurzaamheid en Nieuwe Energie (DNE)

Bij Countus merken we dat grondeigenaren het ontwikkelen en exploiteren van een duurzaam energieproductiesysteem als een zonneweide of windmolenpark (en de gevolgen ervan) vaak onderschatten. Daarom heeft Countus het team Duurzaamheid en Nieuwe Energie (DNE) samengesteld. Dit team neemt jouw zorgen over duurzaamheid en nieuwe energie volledig uit handen. We laten je graag zien wat de visie is van DNE en hoe we je kunnen adviseren en ondersteunen.

Meer weten?

Denk je erover om je grond beschikbaar te stellen voor een zonneweide of windmolenpark? Of wil je meer weten over ons team Duurzaamheid en Nieuwe Energie? Neem contact op met je ondernemersadviseur of Erwin de Rijke.

Meer informatie? Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca
Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca