Algemeen

SDE+ dit voorjaar weer mogelijk!

Erwin de Rijke
17 feb. 2020

Vanaf 17 maart 2020 is het weer mogelijk om de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) aan te vragen. Voor deze openstellingsronde is € 2 miljard vrijgemaakt.

SDE+

De overheid wil met de SDE+ de productie van schone en duurzame energie stimuleren. De subsidieregeling is onderdeel van het Klimaat- en Energieakkoord.  In 2019 was het voor een aantal projecten niet mogelijk om aanspraak te maken op de SDE+. Oorzaak hiervan was het (nog) niet hebben van een vergunning. Meestal vanwege de stikstofproblematiek en in een aantal gevallen door een negatieve transportindicatie van de netbeheerder.

De overheid heeft daarom besloten om de SDE+ in 2020 opnieuw open te stellen. Dit gebeurt in 3 fases.

Het verloop van de 3 fases met bijbehorende fasegrenzen

Waar kun je SDE+ voor aanvragen?* Voor PV-installaties op daken van 15 kWp tot 1 MWp geldt het maximale basisbedrag 0,085 €/kWh. Voor PV-installaties op daken groter dan 1 MWp geldt het maximale basisbedrag 0,079 €/kWh.

Net als in 2019 blijft een transportindicatie van de netbeheerder verplicht. SDE+ kun je aanvragen voor:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Windenergie op zee
  • Zon

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de technologie waarin je investeert en van de hoeveelheid duurzame energie die je produceert.

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Halverwege dit jaar komt de overheid met een nieuwe regeling, de SDE++. Ten opzichte van de SDE+ is deze regeling meer gericht op CO2-reductie.

Meer weten?

Overweeg je om te investeren in duurzame energie en wil je weten of SDE+ ook voor jou interessant kan zijn? Neem contact op met Subvention, onderdeel van Countus of Erwin de Rijke.

Meer informatie? Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca
Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca