Algemeen

Belastingplan 2022: verduurzaming

23 sep 2021

Het kabinet wil verduurzaming stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de klimaat- en milieuwetgeving voor om te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de bpm.

3.1 Wederom hogere bijtelling voor elektrische auto

Al jaren gaat de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs omhoog. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto's 16%. In 2021 was dit nog 12%.

De maximale cataloguswaarde waarover deze lage bijtelling geldt (de Tesla-taks), gaat vanaf 2022 omlaag. Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan € 35.000? Dan geldt voor het bedrag daarboven het normale bijtellingspercentage van 22%.

Voorbeeld
Als de eerste tenaamstelling van een Tesla Model X met een cataloguswaarde van € 110.000 in 2021 plaatsvindt, bedraagt de maandelijkse bruto bijtelling € 1.683. Vindt de tenaamstelling van dezelfde auto pas in 2022 plaats? Dan is de maandelijkse bruto bijtelling € 1.842.

De komende jaren gaat de bijtelling verder omhoog, namelijk naar 17% in 2025 en 22% in 2026. Ook daalt de maximale cataloguswaarde waarvoor de lagere bijtelling geldt: naar € 30.000 vanaf 2023.

Het bijtellingspercentage staat vast voor een periode van 5 jaar, gerekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum van eerste toelating.

Tip!

Heb je het voornemen om een elektrische auto aan te schaffen? Zorg er dan voor dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2021 plaatsvindt. Daarmee stel je de lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto voor 5 jaar veilig.

3.2 Verhoging bpm

Hoeveel bpm je moet betalen, hangt af van de CO2-uitstoot van je personenauto. Voor auto’s die meer CO2 uitstoten, moet je meer bpm betalen. Aangezien auto’s steeds zuiniger worden, loopt de belastingopbrengst van de bpm terug. Om de belastingopbrengst van de bpm te verhogen, gaan de tarieven omhoog.

Ook de komende jaren gaat de bpm omhoog. Die verhoging wordt gekoppeld aan de verwachte ‘vergroening’ van nieuwe automotoren en bedraagt 2,3%.

3.3 Meer milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kun je gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Bekijk de jaarlijks gepubliceerde Milieulijst om te zien voor welke bedrijfsmiddelen de MIA geldt. De lijst voor 2022 wordt later dit jaar gepubliceerd.

Tip!

Milieu-investeringsaftrek kun je doorgaans samen met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gebruiken. Op deze manier kun je 2 soorten investeringsaftrek benutten voor 1 investering.

De milieu-investeringsaftrek kent op dit moment 3 percentages: 13,5%, 27% en 36%. Deze percentages gaan per 1 januari 2022 omhoog naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Met deze verhoging wil het kabinet bedrijven stimuleren om te (blijven) investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Let op!

Het toe te passen percentage aan milieu-investeringsaftrek verschilt per soort investering. Ook geldt voor sommige investeringen een maximum aan MIA. Wil je gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek? Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij helpen je graag verder!

3.4 Aanpassen energiebelasting ter voorkoming dubbele belasting bij batterijopslag

De levering van elektriciteit aan een energieopslagfaciliteit zal onder voorwaarden niet worden aangemerkt als een belaste levering voor de energiebelasting. Hiermee voorkomt de overheid dat je bij de opslag van elektriciteit in een keten 2 keer belasting moet betalen over de levering van elektriciteit.

Meer weten?
Heb je vragen over de Miljoenennota 2022 die het kabinet presenteerde tijdens Prinsjesdag 2021? Of wil je weten wat de kabinetsvoorstellen voor invloed hebben op jouw organisatie? Neem contact op met onze adviseurs.

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze teksten hebben we naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Je kunt onze organisatie niet aansprakelijk stellen voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.