Algemeen

Wet flexibel werken: wat zijn je rechten als werkgever?

Philine Schultz
14 jul. 2020

Zoals de naam al zegt, geeft de Wet flexibel werken werknemers het recht hun werk flexibel in te delen. Steeds meer werknemers willen niet meer van 9 tot 5 werken of alle dagen naar kantoor rijden. Zeker nu we door corona noodgedwongen thuiswerken, zien veel mensen de voordelen van het thuiswerken. Wat betekent dat voor jou als werkgever?

Verzoek binnen de Wet flexibel werken

Binnen de Wet flexibel werken kunnen je werknemers een verzoek bij je indienen voor een aanpassing van de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats. Een medewerker kan meer of minder uren willen werken, hij kan op andere tijden willen werken of meer of minder thuis willen werken. De voorwaarde voor het indienen van zo’n verzoek is dat een werknemer minstens 26 weken (een half jaar) in dienst is op het moment dat hij de wijzigingen in wil laten gaan.

Je werknemer moet het verzoek minstens 2 maanden van te voren schriftelijk indienen. Ook moet uit dit verzoek duidelijk blijken om welke aanpassing het gaat en wanneer hij dit wil laten ingaan. Daarbij mag je werknemer niet onbeperkt verzoeken indienen. Nadat een verzoek akkoord is bevonden of is afgewezen, kan hij maximaal 1x per jaar een verzoek opnieuw indienen.


Moet je altijd met het verzoek akkoord gaan?

Je moet altijd rekening houden met de CAO en de afspraken die hierin staan. Dit gaat boven de afspraken van de Wet flexibel werken. Je mag als werkgever een verzoek wel weigeren, maar dan moet je kunnen motiveren dat dit in strijd is met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierbij kun je denken aan problemen van technische, financiële of organisatorische aard of op het gebied van veiligheid.

Thuiswerken na corona

Bij een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats, hoef je dit verzoek als werkgever niet te onderbouwen met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Je moet een verzoek wel serieus overwegen, maar je kunt dit makkelijker weigeren dan de aanpassing van arbeidsduur of werktijd. Er is een uitzondering op de Wet flexibel werken voor werkgevers met minder dan 10 werknemers. Deze werkgevers moeten beschikken over een interne regeling voor de aanpassing van de arbeidsduur.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Wet flexibel werken en over jouw rechten en die van je werknemers? Neem contact op met je adviseur.

Meer informatie? Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Paardenhouderij
Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Paardenhouderij