Algemeen

Verlenging én verruiming coronasteunpakket derde kwartaal

04 jun. 2021

Het kabinet wil zoveel mogelijk in de kern gezonde bedrijven door de coronacrisis helpen. Ook voor het derde kwartaal zijn de steunmaatregelen zo ontworpen dat het gebruik ervan mee-ademt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dat ook. Als bedrijven weer meer omzet gaan maken, groeien ze ook uit de steunpakketten.

Coronasteunpakket derde kwartaal

Met de aangekondigde verlenging van het coronasteunpakket in het derde kwartaal is een verwacht bedrag van 6 miljard euro gemoeid. We sommen de regelingen en voorwaarden in het kort hieronder voor je op.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het eerste kwartaal van 2019 voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 (TVL) niet representatief. In deze referentieperiode was er voor hen te weinig of geen omzet, waardoor zij ook minder of helemaal geen TVL-subsidie ontvingen.

Om deze ondernemers in het tweede kwartaal zoveel mogelijk te helpen, kun je bij TVL Q2 2021 als referentieperiode kiezen uit 2 verschillende kwartalen (Q2 2019 of Q3 2020). Daarnaast gaat het subsidiepercentage naar 100%. Naar verwachting opent de TVL Q2 2021 in de tweede helft van juni.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De TVL telt vanaf de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij het aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 krijgen veel werkgevers door deze wijziging waarschijnlijk meer subsidie. Zo ontstaat er meer ademruimte en een steuntje in de rug om weer op eigen benen te staan.

Tozo en TONK

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) worden verlengd in het derde kwartaal. De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achteren geschoven, naar 1 januari 2022. Tot die tijd hoef je geen rente te betalen. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden.

Belastingmaatregelen

Als ondernemer mag je verder opnieuw later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die je vanwege de coronacrisis hebt opgebouwd. Je hoeft nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en je hebt hier 5 jaar de tijd voor. Dit was 3 jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel moeten ondernemers vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Let op: Heb je bijzonder uitstel van belastingbetaling gekregen vanwege de coronacrisis? Dan verloopt dit uiterlijk op 1 juli 2021. Lees meer hierover.

Meer weten?

Wil je meer weten over het coronasteunpakket en wat e.e.a betekent voor jouw situatie? Neem dan contact op met een Countus-adviseur. We helpen je graag!