Algemeen

Bijzonder uitstel van belasting verlopen? Betaal nieuwe aanslagen op tijd

Kees van Laarhoven
02 jun. 2021

Heb je bijzonder uitstel van belastingbetaling gekregen vanwege de coronacrisis? Dan verloopt dit uiterlijk op 1 juli 2021. Alle nieuw opgelegde aanslagen en afdrachten moet je daarna dus op tijd betalen. Dat is namelijk één van de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de zéér coulante betalingsregeling voor de belastingschulden waarvoor je bijzonder uitstel hebt gehad.

Voorwaarden zéér coulante betalingsregeling

De eerder genoemde betalingsregeling houdt in dat je vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden (5 jaar) de belastingschuld mag terugbetalen die je gedurende het uitstel van belasting hebt opgebouwd. Heb je na het einde van het bijzonder uitstel van belasting niet alle nieuw opgelegde aanslagen en afdrachten tijdig betaald? Dan moet je alle belastingschulden waarvoor je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen direct betalen.

Verlenging bijzonder uitstel

Is het bijzonder uitstel van belasting voor jou al verlopen vóór 1 juli 2021? En weet je niet zeker of je alle nieuwe aanslagen en aangiften na die tijd op tijd hebt betaald? Vraag dan alsnog verlenging van het bijzonder uitstel van belasting aan. Dit kan nog tot en met 30 juni 2021.

Dit zijn de voordelen van verlenging van het bijzonder uitstel:

  • Nieuwe belastingaanslagen en afdrachten op aangifte hoef je pas vanaf 1 juli 2021 weer op tijd te betalen
  • Vanaf 1 oktober 2022 krijg je een betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die je tot 1 juli 2021 hebt opgebouwd, inclusief de eventuele pre-coronaschulden waarvoor je bijzonder uitstel hebt gekregen

Ook bij een verlenging van het bijzonder uitstel van belasting blijft het van belang dat je vanaf 1 juli 2021 alle nieuwe aanslagen en aangiften op tijd betaalt. Doe je dat niet? Dan vervalt dus de hiervoor genoemde betalingsregeling voor de uitgestelde belastingschulden.

Meer weten?

Wil je meer weten over de voorwaarden rondom het bijzonder uitstel van belastingbetaling? Neem dan contact op met Kees van Laarhoven. Hij helpt je graag verder.

Meer informatie? Neem contact op met Kees van Laarhoven
Neem contact op met Kees van Laarhoven