Algemeen

Verlaagd btw-tarief op 1 januari 2019 van 6% naar 9%

12 dec 2018

Per 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Wat betekent dit voor jou en waar moet je op letten? We delen een aantal aandachtspunten, zodat je 2019 goed kunt beginnen.

Pas facturen en prijzen aan

Het lage btw-tarief wordt veel toegepast in de sectoren horeca, agro, recreatie, sport, cultuur en bouw. Maar ook fietsenmakers, schoenmakers, kledingherstellers en kappers berekenen 6%. De btw-verhoging heeft dus effect op de prijsstelling van veel goederen en diensten.

Hanteer jij het lage btw-tarief? Dan moet je dus per 1 januari 2019 met 9% btw rekening houden. En dat betekent dat je je prijzen en facturen moet aanpassen.

Geen naheffing

Voor veel ondernemers zal dit even wennen zijn. Gelukkig heeft de staatssecretaris aangekondigd dat de Belastingdienst soepel zal omgaan met de overgangsperikelen die bij tariefswijzigingen optreden. Voor de toepassing van het btw-tarief mag je uitgaan van het moment van ontvangst van de vergoeding in plaats van het tijdstip van presteren.

De Belastingdienst gaat niet naheffen als je in 2018 facturen verstuurt met 6% btw en de vergoeding voor de in 2019 te verrichten prestatie al in 2018 ontvangt. Ontvang je de vergoeding in zijn geheel of gedeeltelijk in 2019? Dan ben je over dat deel aanvullend 3% btw verschuldigd.

Dit geldt volgens de staatssecretaris voor alle goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is, dus ook voor stukadoor- en verfwerkzaamheden aan de woning.

Een voorbeeld

Ter illustratie geef ik een voorbeeld. Stel, je verkoopt in november een kaartje voor een concert dat in 2019 wordt gegeven. De koper betaalt het kaartje in 2018. De prestatie, ofwel het verlenen van toegang tot het concert, wordt verricht in 2019.

Omdat de koper het kaartje in 2018 heeft betaald, blijft het kaartje belast met 6% btw. Je hoeft als ondernemer dus niet in 2019 aanvullend 3% aan btw af te dragen over het vóór 1 januari 2019 verkochte en betaalde kaartje.

Heb je in 2018 het kaartje met het 6% btw-tarief gefactureerd, maar betaalt de koper het kaartje pas in 2019? Dan ben je toch het 9% btw-tarief verschuldigd. Je kunt in dit geval een aanvullende factuur versturen met het juiste btw-tarief van 9%.

Bereid je voor op de btw-verhoging

Deze wijziging vergt dus actie. Bereid je daarom goed voor. Pas je administratie aan aan de nieuwe prijzen en btw-tarieven, zodat vanaf 1 januari de juiste prijzen en btw- worden verwerkt en correct in de btw-aangifte worden opgenomen. Houd ook bij het opstellen van offertes voor in 2019 uit te voeren opdrachten rekening met de btw-verhoging.

Om te voorkomen dat de btw-verhoging voor jouw rekening komt bij prestaties verricht aan particulieren, kun je het volgende doen. Je verhoogt nu al de consumentenprijs met 3% en brengt omdat het nog 2018 is 6% btw in rekening. Je belooft de klant een korting van 3% bij betaling in 2018. Bij daadwerkelijke betaling in 2018 wordt hem vervolgens een korting van 3% verleend. Betaalt hij echter pas in 2019? Dan ben jij over dat deel van de vergoeding aanvullend 3% btw verschuldigd. Deze 3% is reeds begrepen in de hogere consumentenprijs.

Lopende contracten

Heb je lopende contracten? De verhoging van het lage btw-tarief kan zonder problemen worden doorberekend aan je afnemers/klanten. Hoe een en ander contractueel is geregeld, is niet van belang.

Doorlopende overeenkomsten

Ook voor doorlopende prestaties, zoals abonnementen en levering van energie, geldt dat je een splitsing moet aanbrengen. Vanaf 1 januari 2019 is op deze doorlopende leveringen en diensten het hogere tarief van toepassing.

De termijnen die in 2018 zijn gefactureerd en in 2018 zijn betaald, zijn belast tegen het 6%-tarief. De termijnen die in 2019 worden betaald, zijn belast tegen het 9%-tarief.

Facturering in 2019 van in 2018 verrichtte prestaties

Verricht je in 2018 prestaties en factureer je in 2019? Dan moet je rekening houden met het volgende. De wetgever heeft geen overgangsregeling getroffen in verband met deze tariefswijziging. Gevolg is dat moet worden aangesloten bij de bestaande regelgeving. Voor ondernemers die verplicht zijn het factuurstelsel toe te passen, betekent dit dat zij de btw zijn verschuldigd op het moment dat de factuur wordt uitgereikt.

Dit betekent dat je het btw-tarief moet toepassen dat geldt op het moment van facturering. Is de levering of dienst verricht in 2018, maar wordt de factuur uitgereikt in 2019? Dan moet je dus het tarief van 2019 (dus 9%) toepassen.

Bij in 2018 vooruit gefactureerde leveringen en diensten die in 2019 worden verricht, is goedgekeurd dat over de in 2018 ontvangen bedragen het lage tarief van toepassing blijft. Voor de in 2019 ontvangen bedragen moet het 9%-tarief worden toegepast.

 

Neem actie

Tijd voor actie dus! Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

  • Pas de boekhoudprogramma’s aan zodat per 01-01-2019 het juiste tarief in de administratie wordt toegepast
  • Zorg dat het juiste btw-tarief (6% of 9%) op de facturen staat. Uit de administratie en facturen moet duidelijk blijken welk btw-tarief van toepassing is.
  • Pas de kassasystemen aan op het nieuwe btw-tarief
  • Zorg ervoor dat de artikelen per 01-01-2019 zoveel mogelijk zijn voorzien van de nieuwe consumentenprijzen inclusief 9% btw
  • Ondernemers zonder of met een beperkt aftrekrecht, zoals scholen en zorgondernemers, kunnen door de kosten naar voren te halen en deze te betalen in 2018, een besparing van 3% realiseren
  • Houd bij het opstellen van offertes in 2018 voor in 2019 uit te voeren prestaties rekening met het hogere btw-tarief van 9%. Met name bij particulieren en ondernemers zonder aftrekrecht is dit van belang, omdat btw bij hen als een kostenpost wordt aangemerkt
  • De verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% kun je in beginsel zonder problemen doorberekenen aan je afnemers/klanten. Het maakt daarbij niet uit of en wat daarover in een eventuele overeenkomst is opgenomen. Het is zelfs zo dat in een overeenkomst opgenomen strijdige bedingen nietig zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat deze wijziging in het btw-tarief voor jou betekent? Vul het contactformulier in of neem rechtstreeks contact op met jouw adviseur.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor passend advies / offerte