Algemeen

Tips voor alle belastingplichtigen

Kees van Laarhoven
09 dec. 2016

Er komen nieuwe tarieven in box 3

Vanaf 1 januari 2017 verandert de heffing in box 3. Het forfaitaire rendement van 4% wordt vervangen door drie schijven met jaarlijkse aangepaste rendementen. Voor 1 januari 2017 zijn deze:

Het tarief in box 3 blijft gewoon 30%. Het heffingsvrij vermogen wordt € 25.000 per persoon.

Let op! Lagere vermogens hebben een voordeel, hogere vermogens niet

Voor lagere vermogens zijn de nieuwe tarieven voordeliger, maar voor hogere vermogens nadeliger. Het omslagpunt ligt rond een vermogen van € 245.000. Daaronder betaal je in 2017 feitelijk minder belasting over je vermogen dan voorheen. Is je vermogen groter, dan ga je in 2017 meer belasting betalen over het vermogen.

Beleg groen in box 3

Wil je je vermogen in box 3 verlagen? Dat kan onder andere doordeelnemen in groene beleggingen. Daarvoor geldt een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.213 (bedrag 2016). Heb je een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor jullie samen zelfs het dubbele (€ 114.426). Naast de vrijstelling heb je bovendien recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Tip: Controleer wel eerst of het fonds waarin je wilt beleggen door de Belastingdienst is aangewezen als een groen fonds. Als dat niet het geval is, dan geldt de vrijstelling en de heffingskorting namelijk niet.

Koop en betaal nog voor 31 december zaken voor persoonlijk gebruik

Roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, zijn vrijgesteld in box 3. Hierbij kun je denken aan:

  • Inboedel;
  • Auto;
  • Boot;
  • Caravan;
  • Maar ook aan juwelen of een duur horloge.

Ga je binnenkort zo’n aankoop doen, zorg dan dat je deze uiterlijk 31 december hebt gedaan en betaald. Dit vermogen behoort dan per 1 januari 2017 niet meer tot box 3.

Let op de antimisbruikregeling!

Er geldt een antimisbruikmaatregel. Als de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat je bijvoorbeeld een caravan of auto hoofdzakelijk ter belegging hebt gekocht, dan behoren ze wel tot het vermogen in box 3. Ook al gebruik je deze zaken ook persoonlijk.

Investeer in kunst en wetenschap

Ook voorwerpen van kunst en wetenschap zijn vrijgesteld in box 3. Verlaag je vermogen in box 3 per 1 januari 2017 door een investering in een voorwerp van kunst of wetenschap te doen.

Tip: Ook hier geldt een antimisbruikmaatregel. De vrijstelling geldt niet als de voorwerpen voor ten minste 70% ter belegging dienen.

Investeer in zonnepanelen: meer rendement dan op een spaarrekening

Investeren in zonnepanelen levert een aantal financiële en fiscale voordelen op. De zonnepanelen behoren namelijk niet tot het box 3-vermogen waardoor je een besparing realiseert in box 3. Bovendien kun je de btw op de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Daarnaast zullen je energiekosten dalen omdat je zelf een deel van de energie opwekt. Door al deze voordelen zal het rendement op de zonnepanelen veel hoger zijn dan het rendement op een gewone spaarrekening.

Koop nog dit jaar een lijfrente

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op je lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. De betaalde bedragen zijn aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. Informeer je vooraf goed over alle voorwaarden en de hoogte van de maximaal aftrekbare premie.

Tip: Zorg dat je de bedragen in 2016 betaalt! Alleen dan kun je deze nog in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting 2016.

Voorkom belastingrente: vraag tijdig een voorlopige aanslag

Op de aanslag inkomstenbelasting 2015 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2016 een rente van 4%. Dit is fors, zeker in vergelijking met de huidige rente op een spaarrekening. Hoe voorkom je dat je deze rente moet betalen? Als je voorlopige aanslag te laag is, vraag dan zo snel mogelijk bijgestelde nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip: Vraag ook een nieuwe lagere voorlopige aanslag aan als je voorlopige aanslag te hoog is. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

Vraag middeling aan bij variabele inkomsten

Heb je in het afgelopen jaar sterk schommelende inkomsten in box 1 gehad? Dan heb je misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn. Door middel van middeling kun je proberen geld terug te vragen bij de Belastingdienst. Middeling vindt plaats door voor 3 aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten. De drempel voor teruggaaf bedraagt € 545, alleen het meerdere krijg je van de Belastingdienst terug.

Let op! Voor middeling moet je zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Meer weten?

Meer weten ? Vul het contactformulier in of neem contact op met Kees van Laarhoven.

✆ 06 410 07 885

[email protected]

Meer informatie? Neem contact op met Kees van Laarhoven
Neem contact op met Kees van Laarhoven