Algemeen

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

15 feb. 2023

Wat mag je in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. Daarnaast zijn er nog andere schenkingsvrijstellingen. De mogelijkheden voor 2023 zetten wij voor je op een rij.

Algemene vrijstellingen

De algemene vrijstelling voor schenkingen aan je kind bedraagt dit jaar € 6.035. Voor schenkingen aan een ander is dit € 2.418. Een schenking aan je kind die aantoonbaar gebruikt wordt voor een dure studie, is vrijgesteld tot € 60.298. Je kind moet voor deze laatste schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Eigen woning of vrij besteedbaar?

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel bekend als de jubelton, is dit jaar beperkt tot € 28.947. Dit vrijgestelde bedrag geldt zowel voor een schenking aan een kind als voor een schenking aan iemand anders.

Eenzelfde vrijstelling geldt ook voor een eenmalige schenking aan je kinderen, die vrij besteedbaar is. Maar let op: je mag echter maar één van beide vrijstellingen eenmalig gebruiken.

Let op! Ook de ontvanger van de schenking, of zijn of haar partner, moet voor de verhoogde vrijstelling van € 28.947 tussen de 18 en 40 jaar zijn. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

Eerdere schenking eigen woning

De schenking voor een eigen woning die voor het eerst in 2022 plaatsvond maar waarvoor toen nog niet het maximum van de vrijstelling is benut, mag in 2023 nog vrijgesteld worden aangevuld tot en met € 106.671.

Vond de schenking voor het eerst in 2021 plaats, en is in 2022 het maximum van de vrijstelling nog niet benut, dan kun je in 2023 nog vrijgesteld aanvullen tot en met € 105.302. Voorwaarde voor de aanvullingen is wel dat in het jaar van de eerdere schenking(en) een beroep gedaan is op de vrijstelling voor de eigen woning in de aangifte schenkbelasting voor dat jaar.

Tarief

Schenk je meer dan de genoemde bedragen, dan betalen je kinderen 10% belasting over het meerdere tot € 138.642. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 138.642 en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 138.642 en 40% over het meerdere.

Erfbelasting

Ook bij een erfenis gelden de nodige vrijstellingen en verschillende tarieven. De vrijstellingen voor 2023 zijn:

Echtgenoot of partner

€ 723.526

Kind, kleinkind

€ 22.918 

Kind met een beperking

€ 68.740

Ouders (samen) 

€ 54.270 

Overig 

€ 2.418

Tarief erfbelasting

Het tarief over het belaste deel bedraagt voor echtgenoten, partners en kinderen tot € 138.642 10%, over het meerdere 20%. Voor kleinkinderen is dit tarief 18% tot € 138.642, over het meerdere 36%. Voor overige erfgenamen is dit tarief 30% tot € 138.642 en 40% over het meerdere.

Meer weten over schenken in 2023?

Heb je vragen over de mogelijkheden van schenken of heb je hierbij advies of hulp nodig? Neem dan contact op met de adviseurs van Countus. Zij helpen je graag.