Algemeen

Ontslag met wederzijds goedvinden in coronatijd

Jack Albers
05 jan. 2022

Veel ondernemingen hebben het financieel moeilijk door de maatregelen die de overheid heeft genomen om COVID-19 onder controle te krijgen. Ondanks de voorzieningen die de overheid heeft getroffen, kan tóch de noodzaak bestaan om te reorganiseren. Hierdoor moet je wellicht afscheid nemen van (een gedeelte van) je personeel. Welke opties heb je dan? En behoort ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden?

Hoe neem je afscheid van je personeel?

Er zijn verschillende manieren om afscheid te nemen van (een gedeelte van) je personeel als gevolg van verslechterde financiële resultaten. In de eerste plaats kun je als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met schriftelijke instemming van je werknemer. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In beide situaties ben je afhankelijk van de medewerking van de werknemer. Met andere woorden: als je met je werknemer geen overeenstemming bereikt of als hij niet instemt met de beëindiging, dan kun je de arbeidsovereenkomst als werkgever niet rechtsgeldig beëindigen.

Wil je werknemer niet meewerken aan de beëindiging? Dan kun je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV in verband met bedrijfseconomische redenen. In dat geval moet je onder andere rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Dat houdt in dat je niet zelf mag bepalen van welke werknemer je afscheid neemt. Pas na toestemming van het UWV kun je de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als werkgever kun je de arbeidsovereenkomst van je werknemer met wederzijds goedvinden beëindigen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden onderhandel je samen met je werknemer over de voorwaarden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De overeengekomen afspraken leg je schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst kun je bijvoorbeeld afspraken maken over de volgende onderwerpen:

  • vakantiedagen uitbetalen of opnemen
  • (transitie)vergoeding
  • vrijstelling van werkzaamheden
  • fictieve opzegtermijn
  • concurrentie- of relatiebeding
  • bedenktermijn
  • finale kwijting en eindafrekening

Vaststellingsovereenkomst opstellen of controleren

We raden aan om de vaststellingsovereenkomst door een deskundige arbeidsrechtjurist op te laten stellen of controleren. Waarom? Allereerst omdat er op de hiervoor besproken beëindigingsmogelijkheden wet- en regelgeving van toepassing is. Een jurist maakt gebruik van deze wet- en regelgeving en past het op de juiste manier toe in een vaststellingsovereenkomst.

Het betekent ook dat je (juridische) fouten en de daarmee gepaard gaande financiële gevolgen voorkomt. Bovendien voorkom je als werkgever ook dat je een te hoog bedrag aan (transitie)vergoeding aan je werknemer betaalt. En je (ex-)werknemer kan pas een WW-uitkering bij het UWV aanvragen als de vaststellingsovereenkomst juist is geformuleerd. Bij Countus helpen we je graag met het opstellen of controleren van de vaststellingsovereenkomst.

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het afscheid nemen van je personeel? Wil je verdere uitleg over de ontslagmogelijkheden? Of wil je weten hoeveel het gaat kosten om afscheid te nemen van je personeel? Neem contact op met Jack Albers of Philine Schultz.

Meer informatie? Neem contact op met Jack Albers
Neem contact op met Jack Albers