Agro, Akkerbouw

Mais beregenen: wat levert het op?

20 jul. 2022

Het is weer behoorlijk droog in Nederland. Hierbij rijst opnieuw de vraag: wat is het rendement van mais beregenen nu de prijzen van energie zo hard stijgen? In dit artikel lees je over de voor- en nadelen van het beregenen van mais en hoe je hierin een weloverwogen keus kunt maken.

Arbeidsintensieve bezigheid

Beregenen is een arbeidsintensieve bezigheid die met de huidige prijzen van diesel en elektra veel meer geld kost dan in voorgaande jaren. Daar staat tegenover dat momenteel de prijzen voor voer ook hoger zijn. Dat vertaalt zich goed in de voederwaardeprijzen die 50% hoger liggen dan een jaar geleden. Iedere kilogram drogestof die door de beregening gerealiseerd wordt, heeft daardoor ook een hogere waarde.

Uiteraard hoop je de kosten van de beregening op zijn minst te compenseren met de drogestofopbrengst. Per jaar zou je minimaal 2.000 kg drogestof per hectare extra moeten realiseren. We rekenen dan met een voederwaardeprijs van € 0,25. De beregening zou dus minimaal een kleine snede extra moeten opbrengen.

Meer voordelen

Beregenen heeft echter ook andere voordelen. Je wilt je percelen bijvoorbeeld behoeden voor herinzaai, je wilt een goede weidegang en een efficiënte bemesting. Deze factoren zijn wat moeilijker op waarde te bepalen.

Verbod bij extreme droogte

Het aantal droge jaren neemt eerder toe dan af. De keuze voor beregening is dus misschien snel gemaakt. We moeten echter ook rekening houden met een onzekere factor: juist bij extreme droogte mag je in bepaalde gebieden in Nederland geen grond- of oppervlaktewater onttrekken.

Hogere zetmeelopbrengst

Maar is het interessant om de haspel door de mais te trekken? Laten we ervan uitgaan dat je de installatie al in je bezit hebt. 1 trek door de mais kost € 200 per hectare. Deze moet minimaal een extra opbrengst van 800 kg drogestof opleveren, uitgaande van een voederwaardeprijs van € 0,25 per kg drogestof. Een goede vochtvoorziening (30 a 40 mm) rond de bloei en de korrelzetting draagt daarnaast ook bij aan een hogere zetmeelopbrengst.

Op percelen met een beperkte voorraad vocht in de bodem, mag je ervan uitgaan dat de meeropbrengst van 800 kg drogestof snel gerealiseerd is. Als de voederwaarde dan ook nog positief wordt beïnvloedt, is de keuze gemakkelijk.

Kortom, ben je in de gelegenheid om de mais te beregenen? Dan is dat in deze droge periode zeer aan te bevelen. Je mag er vanuit gaan dat de baten zeker opwegen tegen de kosten!

Meer weten over beregenen?

Wil je graag meer weten over de voordelen van mais beregenen of wil je sparren over jouw specifieke situatie? Je Countus adviseur helpt je graag, neem contact met ons op.